Det gjøres oppmerksom på at indonesiske myndigheter så langt i 2020 ikke har utstedt nye importlisenser for laks som ikke skal til videreforedling i Indonesia.  

PDSPKP (the Directorate General for Strengthening the Competitiveness of Marine and Fisheries Products) har så langt i år (2020) ikke utstedt noen importlisenser for importert laks. Så langt har ikke andre fisk- og sjømatprodukter vært berørt.   
 
Det er dialog mellom norske og indonesiske myndigheter, og det jobbes med å få klarhet i saken og at importlisenser igjen skal utstedes for samtlige sjømat- og fiskeriprodukter.  
 
Per dags dato kan det følgelig være problematisk å innføre laks til direkte konsum i restauranter og i husholdninger.