Forrige uke deltok Sjømatrådet på Seafood Expo Asia i Singapore sammen med et tosifret antall norske eksportører.

I den forbindelse var en delegasjon fra det norske Mattilsynet på en rundreise i regionen. I tillegg til å møte indonesiske myndigheter under messen i Singapore, var delegasjonen også i Malaysia og Thailand.

- Intensjonen med denne turen var å treffe myndigheter i viktige importland i regionen. Vi trenger å møtes ansikt til ansikt for å snakke om muligheter knyttet til elektroniske sertifikatløsninger, sier Malin Elisabeth Florvåg, seksjonssjef for internasjonalt samarbeid i Mattilsynet.

Offensive handelspartnere

I Singapore ble det gjennomført gode samtaler med Indonesias Fish Quarantine and Inspection Agency. Her deltok også Norges ambassadør til Indonesia, Rut Giverin, sammen med Sjømatrådets direktør til Sørøst-Asia, Asbjørn Warvik Rørtveit.

På vegne av den indonesiske delegasjonen, ved Dr. Woro Nur Endang Sariati, direktør for systemstandardisering og compliance i FQIA, uttrykte de stor velvilje til å få på plass elektroniske sertifikatløsninger i handelen mellom Norge og Indonesia.

- Indonesia og Norge har et veldig godt forhold og samarbeider allerede godt, eksemplifisert ved avtalen som ble signert i Bergen i fjor, sier Dr. Woro.

I møtet mellom partene i Singapore ble samarbeidet enda tettere som følger av gode samtaler og en felles visjon om nye løsninger.

- Vi har en felles forståelse av mulighetene og ønsker å forsterke samarbeidet gjennom å kunne innføre elektroniske helsesertifikater i handelen mellom våre to land, sier Dr. Woro.

Indonesia har allerede lignende avtaler på plass med Nederland.

Positive signaler

Mattilsynet har gjennomført slike møter med landenes respektive motparter og er svært tilfredse med samtalene.

- Vi har hatt gode samtaler. Vi har den samme oppfatningen av hvilke muligheter som foreligger. Det er en felles vilje om å få det til, og vi vil det samme, forklarer Florvåg.

- Det gjenstår å finne veien videre, men det skal vi gjøre sammen, takket være disse møtene, sier hun.

Går en elektronisk framtid i møte

Etter et vellykket pilotprosjekt med innføringen av elektroniske sertifikater til Sør-Korea er Mattilsynet nå virkelig i gang med en ny æra for den tekniske delen av norsk sjømateksport.

- Sjømatrådet er svært fornøyde med at vi har fått på plass disse samtalene. Det er viktig for norsk sjømatnæring, og at Mattilsynet tar denne runden bidrar sterkt til å effektivisere slike prosesser, forklarer Asbjørn Warvik Rørtveit.