Indonesia kommer til å innføre halalsertifisering for import av alle mat- og drikkevarer fra og med oktober 2024.

Nærings- og fiskeridepartementet jobber sammen med den norske ambassaden i Jakarta med å få oversikt over kravene og hvordan disse vil påvirke sjømateksporten til Indonesia. Det er vanskelig å få fullstendig oversikt over krav til halalsertifisering for fisk og sjømat.

Vi opplyser i den forbindelse om at det vil påhvile hver enkelt eksportør å oppfylle kravene.

Halalsertifisering vil i være obligatorisk for alle mat- og drikkevarer, og ikke valgfritt slik det eksempelvis er ved eksport til Malaysia. I tillegg vil halalsertifiseringen til Indonesia gjelde hele produksjonsprosessen, inkludert slakteanlegg, fryselagring, innpakning og oppbevaring.

Det er opprettet et statlig byrå – Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) – i Indonesia som er ansvarlig for utstedelse av halalsertifiseringer for produkter og sertifiseringsorganer i eksportlandet.

Det legges opp til tre ulike fremgangsmåter for å halal-sertifisere produkter:

  1. Et selskap kan søke direkte om halalsertifikat for sine produkter hos BPJPH,
  2. Dersom et halalsertifiseringsorgan i det eksporterende landet er godkjent av BPJPH, vil deres sertifikater være gyldige i Indonesia,
  3. Dersom varen blir produsert eller videreforedlet i en «halal industrial estate» i Indoneisa vil varen automatisk halal-sertifiseres.

Et utenlandsk halal-sertifiseringsorgan må godkjennes hos BPJPH før det kan utstede halalsertifikat som aksepteres i Indonesia. Norge har per i dag ingen godkjente halalsertifiseringsorganer til Indonesia.

«Halal industrial estates» er produksjonsanlegg i Indonesia hvor alle ledd i produksjonskjeden er halal-sertifisert. Disse kan benyttes av norske eksportører for videre bearbeiding av matvarer i Indonesia.

 

Indonesiske myndigheter tilbyr online-kurs hvor myndighetene presenterer og svarer på spørsmål rundt halal.

Dersom det er interesse for å delta, ber Sjømatrådet om at interessenter tar kontakt med Øystein Valanes: ov@seafood.no