Mattilsynet har utarbeidet nytt registreringssystem for alle produsenter som produserer fisk og sjømat og restråstoff for eksport til Sør-Korea. De nåværende listene for godkjente produsenter vil ikke lengre gjelde fra og med 23. september 2021. 

Frist til 6. august med å gjøre ny registrering

Mattilsynet melder at de eksisterende listene skal erstattes av en ny og oppdatert liste. Dersom din virksomhet allerede er godkjent for fisk og sjømat eller restråstoff til Sør-Korea, så vil denne godkjenningen ikke gjelde etter 22. september 2021. Du må derfor registrere virksomheten din på nytt selv om den er godkjent i dag.

Registreringen skjer på følgende måte:

I registreringsskjemaet finner du også en veileder for informasjonen som skal fylles ut. Mattilsynet har også formulert en Q&A for ofte stilte spørsmål. Se Sjømatrådet og Mattilsynet sine sider for informasjon om norsk sjømateksport til Sør-Korea.

Produsenter av fisk, sjømat og restråstoff  

Alle produsenter som er godkjent, eller ønsker å bli godkjent, for eksport av fisk og sjømat og restråstoff til Sør-Korea etter 23. september, må sette seg inn det de nye eksportkravene.

Dersom det er noen spørsmål utover dette, send gjerne en henvendelse til insight@seafood.no.