Sjømatrådet er høringsinstans for nye oppdelinger i den norske tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2020.

Dersom noen produsenter eller eksportører har ønsker eller synspunkter inviteres de til å ta kontakt med markedsanalytiker Silje Gjerp Solstad innen 15. mars 2019.