Mattilsynet har oppdatert sine sider om kravene for eksport av matvarer til Kina som trer i kraft fra årsskiftet. 

Det nye regelverket omfatter dekret 249 (om mattrygghet for importert og eksportert mat) og dekret 248 (om registrering av virksomheter før eksport). 

Regelverket gjelder for alle land og virksomheter som produserer for Kina og eksportørene som eksporterer dit. Mattilsynet vil fortløpende oppdatere sin nettside med informasjon om eksport til Kina og de nye kravene. 

Hold deg oppdatert og les mer hos Mattilsynet