Den 26. oktober ble de reviderte autonome kvotene publisert i EUs Official Journal. Dette innebærer endringer av 5 kvoter. 

Kvotenr. 09.2509, 09.2510, 09.2512, 09.2513 og 09.2514 har fått endret kvoteperiode og tonn. Her kan rådsforordningen leses.

Link til publiseringen i EUs Official Jorunal