Fra og med 1. januar 2021 opphørte muligheten for bruk av GATT-kvoter til EU ved eksport av sjømatprodukter med britisk opprinnelse. EU Regulativ 2021/254 fjerner muligheten for bruk av alle GATT-kvoter til EU for sjømat med britisk opprinnelse.

Hovedregelen for bruk av GATT-kvoter er at alle WTO-medlemmer kan anvende disse. EU Regulativ 2021/254 fjerner denne muligheten for sjømat med opprinnelse fra Storbritannia. Sjømat som går direkte fra Storbritannia vil ikke rammes av dette, da man har avtalt 0-toll mellom EU og Storbritannia. Britisk fisk som derimot bearbeides i Norge vil rammes.  


OBS! Det er viktig for norske eksportører å sette seg inn i  EUs ikke-preferensielle opprinnelsesregler. Dette for at eksportørene selv må være klar over hva som skal til for at et produkt skal endre opprinnelse.   
Ta kontakt dersom dere har spørsmål eller trenger bistand.