Som følge av brexit kan de britiske merkekravene differensiere seg fra regelverket gjeldene for EU.

I etterkant av brexit har det vært endringer i kravene for "Pre-packed food"; produkter i forbrukerpakninger som skal direkte til konsumenter. Den britiske defenisjonen på denne kategorien er som følger: "Pre-packed food is any food that’s put into packaging before being put on sale and that cannot be altered without opening or changing the packaging". Videre gjelder disse kravene i den grad embalasjen ikke endres før salg til konsument.

Fra og med 1. januar 2024 har det blitt krav om at slike varer skal være merket med en fysisk adresse i UK. Dersom et selskap som eksporterer varer til UK ikke har en adresse i UK tilknyttet til seg må varene være merket med importørens adresse.

Les mer om merking av produkter til UK her.
Relevant innhold om merking finnes også i sidebar.