Frihandelsavtaler

Her finner du informasjon om Norges frihandelsavtaler og pågående forhandlinger.  

Ta kontakt eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Norges sjømatråd