Sverige

Sverige er et viktig marked for norsk sjømat, og et stort eksportmarked for blant annet reker. Her finner du informasjon om vårt markedsarbeid i Sverige, blant annet om våre aktiviteter i 2024, den siste statistikken og mer.

Det svenske sjømatmarkedet

Torsk, laks og reker er betydelige arter for norsk sjømateksport til Sverige. Norges sjømatråd sitt kontor i Sverige ligger i Stockholm. Trym Eidem Gundersen er ansvarlig for Team Norden, og Charlotte Rapp er manager for Sverige Team Norden.

I 2020 nådde det totale svenske sjømatmarkedet 325 000 tonn, med et konsum på 32 kg per innbygger. Den norske markedsandelen var 2,3 % for torsk, 2,4 % for reker, og laksen ledet med 26,5 % av den direkte eksporten. Laksen utgjorde 59 000 tonn, hvor Norge representerte 99 % av lakseforsyningen. Imidlertid opplevde man i 2022 utfordringer med ekstreme prisøkninger og redusert lakseforbruk, som ledet forbrukerne mot andre rimeligere proteinalternativer som kylling. Miljøbevissthet og helsemessige trender formet markedet, og året 2024 tilbyr muligheter til å vinne tilbake tapte forbrukere og skape tillit til norske akvakulturpraksiser.

Samtidig bidro rekesektoren betydelig til norsk eksport til Sverige. Det brede svenske sjømatmarkedet hadde et totalt forbruk på 32,2 kg per innbygger, og norske reker utgjorde 2,4 % av importandelen, totalt 5 400 tonn. Til tross for en sterk posisjon, hadde kategorien med frosne, rensede reker lav penetrasjon, hovedsakelig på grunn av uklar opprinnelsesmerking og utfordringer knyttet til forbrukerkunnskap. Potensielle trusler om økt konkurranse og varmtvannsreker understreker nødvendigheten av å øke bevisstheten, kunnskapen og preferansen for kaldtvannsreker i 2024.

Videre forble det svenske torskemarkedet viktig for norsk sjømat, til tross for en volumnedgang på 18 % over tre år. Norge bidro betydelig til sjømatimporten, der torsk utgjorde 2,3 %. Spesielt ledet norsk fersk torsk markedet, mens forsyningene av frossen torsk primært kom fra Norge og Russland. Butikkjeder som ICA og ICA Maxi økte markedsandelene, noe som signaliserte en markedsendring. Utfordringer vedvarte i mangel på opprinnelsesmerking og oppfatningen av torsk som tradisjonell, og dette gir en mulighet til å imøtekomme yngre demografier som søker sunnere og mer bærekraftige matvalg. Å adressere disse utfordringene, spesielt forbrukernes usikkerhet rundt bærekraft og økt import av russisk torsk, er avgjørende for Norges vedvarende markedssuksess i det svenske torskemarkedet.

Konferanser og seminar

Statistikk

Utviklingen i eksport av sjømat til Sverige

Markedsføring

Finn ut hvordan vi kan jobbe sammen i Sverige

Markedsaktiviteter laks

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for laks i 2024.

Aktivitetsplan laks 2024

Markedsaktiviteter hvitfisk

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for hvitfisk i 2024.

Aktivitetsplan hvitfisk 2024

Markedsaktiviteter skalldyr 2024

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for skalldyr i 2024.

Aktivitetsplan skalldyr 2024

Markedsadgang

Siste nytt om markedsadgang

Nyhetsarkiv

Eksportører av sjømat fra Norge må være registrert hos Norges sjømatråd

Nyregistrering av eksportører gjøres gjennom et skjema på våre nettsider. Beregnet saksbehandlingstid er ca. 1 uke fra mottak av registreringsskjema og innbetaling av årsavgift har funnet sted.

Fyll ut registreringsskjema

Kontakt oss

Norges sjømatråd sitt kontor i Sverige ligger i Stockholm. Trym Eidem Gundersen er vår ansvarlige for Sverige. 

Norskfisk.se

Kngl. Norsk ambassade
Skarpögatan 4
Box 27829, 115 93 Stockholm
Telefon: +47 975 26 063

+47 975 26 063