Fra 1. januar 2024 krever Sverige at informasjon om «Importør» er oppgitt i fangstsertifikatet.

Informasjon om «Importør» skal fylles inn i rubrikk 11 i fangstsertifikatet som gjelder for EU–markedet. Tidligere har det vært valgfritt å fylle ut informasjon om «Importør». Det vil derimot fra 1. januar 2024 være obligatorisk å fylle ut informasjon om «Importør» ved eksport til Sverige, følgelig da også for varer som transporteres videre innen EU-området.

Til informasjon har Storbritannia allerede innført obligatorisk krav om informasjon om «Importør» i fangstsertifikatet.

Havs- och Vattenmyndigheten i Sverige har meddelt at dersom fangstsertifikat mangler i sin helhet, eller informasjon om ”Importør” ikke er oppgitt i fangstsertifikatet, vil lasten nektes innført til Sverige. I tillegg vil transportør bli bøtelagt med henholdsvis NOK 10 000 eller NOK 5 000 for manglende fangstsertifikat eller manglende opplysninger om «Importør».

Se catchcertificate.no for mer informasjon om prosedyreendringen.