Sør-Korea

Sør-Korea er et viktig marked for norsk sjømat og blant annet et stort marked for norsk makrell. Her finner du informasjon om vårt arbeid i Sør-Korea, samt relevant informasjon om blant annet våre aktiviteter i 2024, den siste statistikken og mer.

Det koreanske sjømatmarkedet

Det sørkoreanske sjømatmarkedet byr på et dynamisk landskap med unike muligheter og utfordringer for norske eksportører. Akkurat nå er Norges sjømatråds kontor i Japan ansvarlig for aktivitetene i Sør-Korea. Vår sjømatutsending i Japan er Johan Kvalheim, som samarbeider med manager Mia Sæthre Bernhardsen som jobber i Korea.

Innen skalldyrsegmentet, spesielt konge- og snøkrabbe, presenterer markedet en kompleks situasjon, med en tollsats på 20% på levende russiske krabber, samtidig som levende norsk kongekrabbe er unntatt fra tollen. Den generelle markedsstabiliteten står i kontrast til usikkerheter rundt vannutslipp etter Fukushima og endrede dynamikker. Markedstrenden heller mot sikrere sjømatvalg, særlig fra Norge. Norsk kongekrabbe, til tross for konkurranseutfordringer fra russiske importvarer, har en tydelig posisjon, mens norsk snøkrabbe møter lav bevissthet blant forbrukere og verdikjeden, noe som begrenser dens markedstilstedeværelse.

Innen laksesegmentet er det sørkoreanske markedet et viktig marked for norske eksportvarer. Norsk laks dominerer med en markedsandel på nesten 90%, og drar nytte av tollfritak og forenklede helsesertifikatprosedyrer. Imidlertid har svingende priser plassert laksen mellom et dagligvareprotein og et luksusprodukt, noe som får detaljhandelen til å søke diversifisering. Markedsskiftet mot vestlige spisevaner, mindre husholdninger og produkter med fokus på bekvemmelighet, signaliserer en endring i forbruksmønstre. Til tross for norsk laks sterke posisjon, oppstår potensielle trusler fra endrede forbrukerholdninger, lokale produksjonsinitiativer og konkurrerende kilder.

Markedet for makrell i Sør-Korea presenterer både muligheter og utfordringer. Med en tollsats på 10% for norsk makrell sammenlignet med 0% for import fra Storbritannia/EU, møter markedet kompleksiteter i kjølvannet av redusert forbruk påvirket igjen av bekymringer rundt vannutslipp fra Fukushima. Norsk makrell har dominans i segmentet for atlantisk makrell, til tross for utfordringer med stagnerende forbrukstall i 2022. Markedets potensial preges av utfordringer, inkludert konkurranse fra lavere tollsatser og endringer i familiestrukturen i Sør-Korea. Norsk makrell, som er kjent for sin gode kvalitet, vil skille seg tydelig ut og bruke "Seafood from Norway"-merket for å vokse bærekraftig og unngå å bli assosiert med annen lokal sjømat.

Konferanser og seminar

Konferanser og seminarer

Konferanser og seminarer

Seoul, Sør-Korea

Sjømatrådet inviterer norske eksportører og lokal verdikjede til «Seafood Forum 2024» i Seoul 10. juni.

Se alle våre konferanser og seminarer

Statistikk

Utviklingen i eksport av sjømat til Sør-Korea

Markedsføring

Finn ut hvordan vi kan jobbe sammen i Sør-Korea

Markedsaktiviteter laks

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for laks i 2024.

Aktivitetsplan laks 2024

Markedsaktiviteter pelagisk

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for pelagisk i 2024.

Aktivitetsplan makrell 2024

Markedsaktiviteter skalldyr 2024

Last ned plan for våre markedsaktiviteter for pelagisk i 2024.

Aktivitetsplan skalldyr 2024

Markedsadgang

Siste nytt om markedsadgang

  Nyhetsarkiv

  Eksportører av sjømat fra Norge må være registrert hos Norges sjømatråd

  Nyregistrering av eksportører gjøres gjennom et skjema på våre nettsider. Beregnet saksbehandlingstid er ca. 1 uke fra mottak av registreringsskjema og innbetaling av årsavgift har funnet sted.

  Fyll ut registreringsskjema

  Kontakt oss

  Norges sjømatråd sitt kontor i Japan er ansvarlig for aktivitetene i Sør-Korea. Vår sjømatutsending i Japan er Johan Kvalheim. Mia Sætre Bernhardsen er vår ansvarlige i Sør-Korea.

  http://norge.co.kr/

  5-12-2, Minami Azabu, Minato-ku
  Tokyo 106-0047
  Japan

  +81 80 4812 8643