Norge har eksportert 164 000 tonn sjømat til en verdi av 7,8 milliarder kroner i juli. Det er en volumnedgang på 6 prosent og en verdivekst på 11 prosent eller 768 millioner kroner målt mot samme periode i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 1,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 59 milliarder kroner. Eksportvolumet har falt med 11 prosent, og verdien har økt med 7 prosent eller 3,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

- Veksten i eksportvolumet av laks i juli, kombinert med økte priser, er den viktigste årsaken til at verdien av norsk sjømateksporten har vært høy i juli måned.

Sjømateksporten svinger med sesongene og normalt er juli den svakeste eksportmåneden. For eksport fra fiskeriene var juli 2019 den nest høyeste julimåneden noensinne, med en eksportverdi på 1,7 milliarder. Dette er fem prosent høyere enn i fjor, og en halv prosent lavere enn i juli 2015, som var rekordåret for fiskerisektoren.

For havbruk var eksporten på til sammen 6,2 milliarder kroner, noe som er rekord for juli måned. 78 prosent av den totale sjømateksporten i juli kom fra havbruk, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Kraftig verdivekst for eksporten av norsk laks

Norge har eksportert 90 700 tonn laks for 5,8 milliarder kroner i juli. Det er en volumøkning på 4 prosent og en verdiøkning på 11 prosent eller 584 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 595 000 tonn laks for 40,3 milliarder kroner. Volumet har økt med 4 prosent, mens verdien økte med 7 prosent eller 2,5 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks i juli måned var 59,55 kroner per kilo mot 56,38 kroner i juli i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for laks i juli.

- Etterspørselen etter laks fortsetter å øke. Størst vekst har det vært i eksporten til Asia. Dette er hovedsakelig drevet fram av en bedret markedsadgang til det kinesiske markedet. Det har ført til at norske eksportører har vært i bedre stand til å utnytte potensialet som er i dette markedet, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Stor økning i eksporten av ørret

Norge har eksportert 5 114 tonn ørret for 304 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 54 prosent og en verdivekst på 45 prosent eller 94 millioner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 29 700 tonn ørret for 2 milliarder kroner. Det er en volumvekst på 23 prosent og en verdiøkning på 23 prosent eller 362 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og USA var våre største marked for ørret i juli.

Mindre eksport av fersk torsk – god måned for eksporten av fryst torsk

Fersk torsk

Norge har eksportert 1 400 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 71 millioner kroner i juli. Det er en volumnedgang på 47 prosent og en verdinedgang på 17 prosent eller 14 millioner kroner fra juli i fjor. Danmark og Sverige var de største markedene for fersk torsk i juli.

Hittil i år har Norge eksportert 41 100 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,8 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 23 prosent og en verdinedgang på 8 prosent eller 160 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- Ifølge Norges Råfisklag har fiskerne aldri før fått bedre betalt for torsken i juli som i år. Dette reflekteres også i eksportprisene. Prisen for fersk hel torsk i juli i år er 32 prosent (ca. 9,5 kr/kg) høyere enn juli i fjor. I tillegg har fersk filet har hatt en prisoppgang på 10 prosent. De lave eksportvolumene av fersk hel torsk, i tillegg til en gunstig valutasituasjon, kan forklare prisoppgangen på fersk hel torsk, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Fryst torsk

Norge eksporterte 4 400 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 181 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 13 prosent og en verdiøkning på 18 prosent eller 28 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 44 600 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 4 prosent og en verdiøkning på 21 prosent eller 320 millioner kroner fra samme periode i fjor. Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i juli.

God måned for norsk klippfiskeksport – betydelig reduksjon for saltfisken

Norge har eksportert 5 500 tonn hel klippfisk for 272 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 5 prosent, og en verdiøkning på 49 millioner kroner eller 22 prosent fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 47 200 tonn hel klippfisk for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 1 prosent og en verdiøkning på 3 prosent eller 68 millioner kroner fra samme periode i fjor. Portugal og Den Dominikanske rep. var de største markedene for klippfisk i juli.

Norge har eksportert 888 tonn saltfisk for 44 millioner kroner i juli. Det er en volumnedgang på 38 prosent og en verdinedgang på 30 prosent eller 19 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 17 600 tonn saltfisk for 984 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 22 prosent, og en verdinedgang på 12 prosent eller 129 millioner kroner fra samme periode i fjor. Portugal og Italia var de største saltfiskmarkedene i juli.

- Det er fortsatt klippfisk av torsk som bidrar mest til prisveksten for eksporten av klippfisk så langt i år, mens seien bidrar mest til volumveksten. Men vi har også sett en prisvekst for klippfisk av sei de siste månedene. En svak norsk krone og økt etterspørsel er viktige forklaringer på dette. I tillegg ser det ut til at de høye torskeprisene har ført til en dreining mot sei i noen markeder, sier Ingrid K. Pettersen.

- Så langt i år har det vært større økning i eksporten av klippfisk av sei enn på klippfisk av torsk til Brasil. Dette er til dels fordi prisen på torsk er såpass høy, og dels fordi de norske eksportørene avventer avklaringene med hensyn på endringer i regelverket rundt saltfisk og klippfisk av torsk, sier Øystein Valanes, Sjømatrådets fiskeriutsending til Brasil. 

Svak verdinedgang i eksporten av tørrfisk

Norge har eksportert 238 tonn hel tørrfisk for 29 millioner kroner i juli. Det er en volumreduksjon på 25 prosent, og en verdinedgang på 700 tusen kroner eller 2 prosent fra samme måned i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 2 000 tonn tørrfisk for 348 millioner kroner. Det er en volumnedgang 18 prosent og en verdiøkning på 14 millioner kroner eller 4 prosent fra samme periode i fjor. Italia og Nigeria var de største tørrfiskmarkedene i juli.

Økt sild- og makrelleksport

Sild

Norge har eksportert 13 700 tonn sild for 185 millioner kroner i juli. Volumet av sildelapper og sildefilet økte med til sammen 172 prosent, mens eksporten av hel sild falt med 45 prosent. Totalt sett var volumet det samme som i fjor og verdien økte 61 prosent eller 70 millioner kroner sammenlignet med juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 169 000 tonn sild for 1,5 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 4 prosent, og en verdiøkning på 10 prosent eller 144 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Makrell

Norge har eksportert 6 600 tonn makrell for 118 millioner kroner i juli. Volumøkningen var 41 prosent og verdien økte 74 prosent eller 50 millioner kroner sammenlignet med juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 88 000 tonn makrell for 1,5 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 7 prosent, og en verdiøkning på 41 prosent eller 434 millioner kroner fra samme periode i fjor. Sør-Korea og Kina var de største markedene for makrell i juli.

Svak reduksjon i eksporten av kongekrabbe

Norge har eksportert 241 tonn kongekrabbe for 68 millioner kroner i juli. Det er en volumnedgang på 6 prosent og en verdinedgang på 4 millioner kroner eller 6 prosent fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 1 000 tonn kongekrabbe for 333 millioner kroner. Det er en volumøkning på 16 prosent, og en verdiøkning på 24 prosent eller 65 millioner kroner. Sør-Korea og Japan var de viktigste markedene for kongekrabbe i juli.

Enorm økning i eksporten av snøkrabbe

Norge har eksportert 390 tonn snøkrabbe for 55 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 236 prosent og en verdiøkning på 39 millioner kroner eller 244 prosent fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 1 800 tonn snøkrabbe for 244 millioner kroner. Det er en volumøkning på 146 prosent, og en verdiøkning på 151 prosent eller 147 millioner kroner. Danmark og Japan var de viktigste markedene for snøkrabbe i juli.

- Det er en del båter som nå har lyktes enda bedre med snøkrabbefisket. Det har blitt fisket mye i sesong – og eksportert mye frossent over til asiatiske markeder nå i juli. Etterspørselen for norske krabber i Asia er høy, og snøkrabben er med på å imøtekomme denne etterspørselen, sier Frank Isaksen, sjefsanalytiker i Norges sjømatråd.

God verdiøkning på eksport av norske reker

Norge har eksportert 654 tonn reker for 56 millioner kroner i juli. Det er en nedgang i volum på 1 prosent, mens verdien ble økt med 5,9 millioner kroner eller 12 prosent.

Hittil i år har Norge eksportert 8 100 tonn reker for 602 millioner kroner. Det er en volumøkning på 55 prosent, og en verdiøkning på 42 prosent eller 179 millioner kroner. Sverige og Storbritannia var de viktigste markedene for reker i juli.

OBS: Tallene kan inneholde enkelte feil og vil revideres fortløpende. Dette eksempelvis som følge av feilrapporteringer og som følge av forsinket rapportering på enkelte data.