11. januar 2024 inviterer Sjømatrådet, Nordea og Fiskebåt til en ny Ombordfrystkonferanse Scandic Parken i Ålesund. Nå er programmet klart, og arrangørene lover mange godbiter.

- Vi ble så inspirert av de gode tilbakemeldingene etter Ombordfrystkonferansen tidligere i år at vi bestemte oss for å løfte programmet enda et hakk i 2024. I tillegg til faste temaer som teknologi, marked og rammebetingelser, setter vi denne gang et ekstra søkelys på plast i havet og sosial bærekraft i fiskerinæringen, sier event manager i Norges sjømatråd, Tove Sleipnes.

Da Ombordfrystkonferansen ble arrangert i januar, var det rekordstor interesse, med totalt over 500 påmeldte, både fysisk og via stream. Når programmet nå er sluppet og påmeldingen åpnet, håper arrangørene på en like stor interesse i januar 2024.

Viktig å skape møteplasser

Sjekk hele programmet og meld deg på her!

- I Nordea er vi opptatt av å skape gode møteplasser for fiskerinæringen, Ombordfrystkonferansen i Ålesund er absolutt blitt en slik møteplass, sier leder i Nordea Sjømat, Louise Haahjem.

Hun trekker særlig fram at hele verdikjeden er representert, med fangst, foredling og eksport, samt deres mange underleverandører.

«Helsesista» kommer

- Vi kommer likevel også til å løfte frem andre aspekter i fiskerinæringen. Hele Norges «Helsesista», Tale Maria Krohn Engvik, kommer for å snakke om psykisk helse, seksuell trakassering og hva som skal til for å skape et godt arbeidsmiljø om bord, sier informasjonsleder Odd Kristian Dahle i Fiskebåt.

I forlengelsen av innlegget til «Helsesista» blir det også en debatt om kvinner i fiskerinæringen.

- Vi har satt sammen et sterkt panel med representanter fra bank og flåteleddet. Her skal vi se på hvilke krav som stilles til sosial bærekraft og finne ut hvor flinke vi er til å ta vare på de kvinnelige ansatte om bord, forteller Dahle.

Nina Jensen løfter frem plastforsøplingen i havet

En annen kvinne som skal på scenen på Ombordfrystkonferansen, er Nina Jensen. Den kjente marinbiologen er nå administrerende direktør i Kjell Inge Røkkes prestisjeprosjekt «REV Ocean». Hun kommer til Ålesund for å snakke om ett av vår tids aller største utfordringer: Plast i havet.

- Nina Jensen er ikke bare en særdeles dyktig fagperson, men leder også et unikt forskningsprosjekt. Vi er spente på å høre henne dele verdifull innsikt om verdenshavenes helse og få en status på arbeidet med «REV Ocean». Plastforsøpling er et viktig globalt tema som berører alle som lever av mat fra havet, sier Tove Sleipnes.

Mye innsikt om fryst råstoff

På markedssiden er det Storbritannia som blir løftet frem denne gang. Administrerende direktør Marcus Coleman i Seafish kommer for å gi et innblikk i det britiske markedet for fryste produkter.

- Sammen med Sjømatrådets utsending til Storbritannia, Victoria Braathen, vil han dele relevant og nytt innsikt om Norges viktigste hvitfiskmarked. Det samme gjør Nordeas sjefanalytiker for sjømat, Finn-Arne Egeness, når han i sitt foredrag ser på torsken mot 2025. Det er i det hele tatt mange høydepunkter i årets program. Det er bare å melde seg på, oppfordrer Sleipnes.