Ombordfrystkonferansen har etablert seg som en sentral og viktig møteplass for den havgående fiskeflåten. 

Konferansen finner sted på Scandic Hotel Parken i Ålesund torsdag 11. januar 2024. 
Den vil også bli streamet.

Rombestilling gjøres på www.scandichotels.no
Velg riktig hotell og dato (10.-12.01.24) og antall personer.
Bookingkode:      BOMB100124
Bestillingsfrist:       02.01.24

På kvelden blir det festmiddag på hotellet.

FORELØPIG PROGRAM:

10.00-10.05: Velkommen v/Louise Haahjem, Head of Seafood, Nordea

10.05-10.20: TBD

10.20-10.45: Hva betyr forsøpling i havet, Nina Jensen, CEO, REV Ocean

10.45-10.55: Næringens rammebetingelser, Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt

10.55-11.10: Nye M/S «Leinebris» - framtidens linefartøy, Paul Harald Leinebø og Lisa Leinebø Pinheiro, Leinebris

11.10-11.20: Vår nye fryseterminal i Ålesund, Jan Arve Hoseth, daglig leder, Tyrholm og Farstad AS

11.20-11.30: Torsken mot 2025, Finn-Arne Egeness, sjefanalytiker Sjømat, Nordea

11.30-12.30: Lunsj

12.30-12.45: Framtidens torsketråler mot 2030 og 2050, Inge Bertil Straume, Sales Manager Fishing Vessels, Skipsteknisk

12.45-13.00: TBD

13.00-13.15: Bærekraft i markedsarbeidet, Bjørn Erik Stabell, leder for bærekraft, Norges sjømatråd

13.15-13.20: Mitt liv som fisker og styrmann, Elise Kristin Kuntze, Lerøy Havfisk

13.20-13.35: Sosiale forhold for unge fiskere på havet, Tale Maria K. Engvik, Helsesista

13.35-14.00: Debatt/samtale om sosial bærekraft: Christian Halstensen, Tale Maria K. Engvik, Elisabeth Strand og Louise Haahjem

14.00-14.20: Pause

14.20-14.35: The UK market and development for frozen at sea products, Marcus Coleman, CEO, Seafish

14.35-14.45: Slik jobber vi med å utvikle det britiske markedet for norsk ombordfryst, Victoria Braathen, sjømatutsending, Storbritannia

14.45-15.00: TBD

15.00-15.15: Rekefiske med «Karine H.», Christian Halstensen, administrerende direktør, Halstensen-konsernet

15.15-15.30: Hvor mye reker kan markedet absorbere, Christian Bue Nordahl, CEO Stella Polaris Norway AS og Ingvild Mikkelsen, teamleder marked og salg, Stella Polaris