Norges sjømatråd vil i 2019 ha en satsing på pelagiske arter i det kinesiske markedet. Satsingen vil organiseres som et prosjekt med fokus på økt markedsinnsikt samt tilrettelegging for nettverksbygging for norsk pelagisk næring i Kina. 

Etablering av arbeidsgruppe
For å koble næringen tettest mulig på satsingen etablerer Sjømatrådet nå en arbeidsgruppe tilknyttet prosjektet.

«Vi ønsker å invitere representanter fra pelagisk næring som er interessert i det kinesiske markedet til å delta i denne arbeidsgruppen. Dette for at prosjektet skal bli så relevant og svare på nærings behov i så stor grad som mulig», sier fiskeriutsending i Kina, Victoria Braathen.

Deltakelse i arbeidsgruppen vil innebære jevnlige møter (fortrinnsvis via Skype) om aktiviteter, innretning og fremdrift i prosjektet.

De som ønsker å delta i arbeidsgruppen, eller har spørsmål knyttet til dette, kan ta kontakt med Victoria Braathen på vb@seafood.no eller bransjeansvarlig for pelagisk, Jan Eirik Johnsen, på jej@seafood.no eller telefon 975 11 384.

Frist for å melde sin interesse er 1. februar 2019.