Norge eksporterte 276 000 tonn sjømat for 9,9 milliarder kroner i november. Volumet falt med 8 prosent, mens eksportverdien økte med 11 prosent eller 990 millioner kroner fra november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 2,5 millioner tonn sjømat til en verdi av 90,7 milliarder kroner.

Eksportvolumet har økt med 5 prosent, og verdien har økt med 5 prosent eller 4,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

- EU vinner kampen om norsk laks, og etterspørselen øker fortsatt i EU-markedet. I november ble det eksportert knappe 78 000 tonn laks til EU til en verdi av 4,5 milliarder kroner. Dette utgjorde en volumvekst på 4,5 prosent, mens verdiveksten var på hele 12 prosent.

I tillegg økte eksportverdien for makrell sterkt i november. Mens volumet på makrell gikk ned med nesten 10 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, gikk prisen opp med hele 37 prosent. Dette resulterte i en makrelleksport på knapt 1,1 milliarder kroner for november, som er 23 prosent høyere enn i fjor.

Eksportprisen for fryst hel makrell i høstsesongen 2018 er den høyeste som noen sinne er målt. I gjennomsnitt har eksportprisen i oktober og november vært 16,21 kroner per kilo. Forrige rekord var i 2005, og prisen på 15,33 kroner per kilo. Forventningene om lavere global tilførsel av makrell i 2019 er årsaken til at prisen er drevet opp, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.

10 prosent verdivekst for laks

Norge eksporterte 101 000 tonn laks for 6,2 milliarder kroner i november. Volumet er på samme nivå som i fjor mens verdiøkningen er på 10 prosent eller 541 millioner kroner fra november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 962 000 tonn laks for 62 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 6 prosent, mens verdien økte med 5 prosent eller 3 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i november måned 56,24 kroner per kilo mot 50,49 kroner i november i fjor. Polen og Frankrike var de største markedene for laks i november.

- Norge fortsetter å ta markedsandeler i EU i november, mens vi går tilbake i andre regioner. Stadig større andel av konsumet i EU blir videreforedlet i andre markeder enn det konsumeres. Dette gjenspeiles i vekstmarkeder, hvor Nederland og Polen er de som har økt mest i november, sier sjømatanalytiker Paul T Aandahl.

- På tross av økonomiske nedgangstider og økte laksepriser har Italia fortsatt en eventyrlig lakseboom. Fra 2010 til 2017 økte verdien av direkteeksporten på laks med hele 257 prosent, og veksten fortsetter med hele 20 prosent hittil i år. Hovedårsaken er en sterk sushi-trend, og et godt samarbeid mellom næringen og Sjømatrådet, både på salg og kampanjer, sier fiskeriutsending i Italia, Trym Eidem Gundersen.

Ørreteksporten står stabilt

Norge eksporterte 5 300 tonn ørret for 322 millioner kroner i november. Det er en volumnedgang på 2 prosent, mens verdien er på samme nivå som november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 41 500 tonn ørret for 2,7 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 18 prosent og en verdiøkning på 5 prosent eller 130 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og USA kjøpte mest ørret fra Norge i november.

Økning for fersk- og fryst torsk

Norge eksporterte 2 600 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 109 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 3 prosent og en verdiøkning på 1 prosent eller 1 million kroner fra november i fjor. Danmark og Sverige var de største markedene for fersk torsk i november. Hittil i år har Norge eksportert 61 500 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang 5 prosent og en verdiøkning på 2 prosent eller 51 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge eksporterte 6 600 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 279 millioner kroner i november. Volumet falt med 8 prosent mens verdien økte med 16 prosent eller 39 millioner kroner fra november i fjor. Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i november. Hittil i år har Norge eksportert 64 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,4 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 15 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor.

- Både fersk og fryst hel torsk har hatt prisvekst så langt i år. I tillegg ser vi de siste månedene at prisene på fersk og fryst sei begynner å bedre seg, og de begynner å nærme seg fjoråret. Det er gledelig etter et par år med prisfall, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen.

- I høst har fersk sei blitt lansert i Spania, og det meldes om god respons i markedet, men det har vært lavere fangster som har gjort det vanskelig å dekke etterspørselen. Bedring i tradisjonelle markeder, kombinert med at man klarer å bygge nye marked for sei, som for eksempel ferskpakket sei i Spania, vil kunne bidra til ytterlige prisvekst for sei, sier fiskeriutsending i Spania, Bjørn-Erik Stabell. 

Vekst for klippfisken, ned for saltfisken i november

Norge eksporterte 9 600 tonn hel klippfisk for 482 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 6 prosent, og en verdiøkning på 12 prosent eller 53 million kroner november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 85 000 tonn klippfisk for 4 milliarder kroner. Det er en volumøkning 3 prosent og en verdiøkning på 5 prosent eller 204 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- Nå går vi inn i hovedsesongen for klippfisk i Portugal; julesalget. Det har vært en fantastisk prisvekst på eksporten av klippfisk av torsk i år. Men prisveksten tas ikke ut til konsument. I gjennomsnitt har eksportprisen økt med 9 prosent i euro til 7,58 euro/kg, mens ifølge våre paneldata er pris til konsument i Portugal på samme nivå som i fjor og selges i snitt til 8 euro/kg. Marginen mellom eksportpris og utsalgspris har tydelig minket de siste årene. Årsaken er at klippfisk er et så viktig produkt for å trekke kunder at kjedene holder prisene nede for å sikre markedsandeler. Dette er en utvikling som kan være utfordrende over tid, sier Ingrid Kristine Pettersen.

Norge eksporterte 1 300 tonn saltfisk for 61 millioner kroner i november. Det er en volumnedgang på 17 prosent og en verdireduksjon på 15 prosent eller 11 millioner kroner fra november i fjor. Italia og Portugal var de største saltfiskmarkedene i november. Hittil i år har Norge eksportert 28 000 tonn saltfisk for 1,4 milliard kroner. Det er en volumøkning på 5 prosent, og en verdiøkning på 15 prosent eller 186 millioner kroner fra samme periode i fjor. 

Sildeeksporten ned med 9 prosent

Norge eksporterte 45 000 tonn sild for 425 millioner kroner i november. Det er en volumnedgang på 26 prosent og en verdireduksjon på 9 prosent eller 41 millioner kroner sammenlignet med november i fjor. Polen og Ukraina var de største markedene for sild i november.

Hittil i år har Norge eksportert 262 000 tonn sild for 2,4 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 3 prosent, og en verdinedgang på 5 prosent eller 129 millioner kroner fra samme periode i fjor. 

Rekordhøy pris for makrellen

Norge eksporterte 66 000 tonn makrell for 1,1 milliard kroner i november. Det er en volumnedgang på 10 prosent og en verdiøkning på 23 prosent eller 201 millioner kroner fra november i fjor. I november har Japan og Kina vært de største markedene for makrell. Hittil i år har Norge eksportert 236 000 tonn makrell for 3,5 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 24 prosent, og en verdinedgang på 8 prosent eller 300 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- I høst 2018 har vi hatt en eksportandel til høyprismarkeder på 64 prosent mot 60 prosent i fjor høst. For eksempel har Japan økt sin andel av norsk makrelleksport fra 26 prosent i fjor høst, til 34 prosent i høst i år. Den totale prisveksten mer enn kompenserer for volumnedgangen i november, sier Paul T Aandahl.

Skalldyrene øker – både i volum og verdi

Det ble eksportert 198 tonn kongekrabbe for 58 millioner kroner i november. Det er en økning i volum 43 prosent, mens verdien økte med 45 prosent eller 18 millioner kroner. Sør-Korea og Frankrike er de største mottakere i november. Hittil i år er det eksportert 1 900 tonn kongekrabbe til en verdi av 548 millioner kroner. Det er en økning av volum på 12 prosent, mens verdien økte med 19 prosent eller 88 millioner kroner.

- Det er den levende kongekrabben som har stått for volum og verdiøkningen i kongekrabbeeksporten. Hittil i år har levende kongekrabbe stått for 72 prosent av volumet og 68 prosent av verdien.

Det har vært et godt snøkrabbefiske etter fredningsperioden og med betydelige høyere priser og god etterspørsel etter norsk snøkrabbe som følge av redusert fangst i Canada. Det ble eksportert 254 tonn snøkrabbe i november til en verdi av 29 millioner. USA er det største markedet i november med 76 prosent av snøkrabbeeksporten, sier rådgiver i Sjømatrådet, Josefine Voraa.

Norge eksporterte 1 100 tonn reker for 91 millioner kroner i november. Det er en økning på 13 prosent i volum, mens verdien økte med 24 prosent eller 18 millioner kroner. Sverige og Storbritannia er de viktigste markedene for reker i november. Hittil i år er det eksportert 10 100 tonn reker til en verdi av 775 millioner kroner. Det er en volumøkning på 20 prosent og en verdiøkning på 22 prosent eller 140 millioner kroner.