Det skrives mer og mer om norsk sjømat i internasjonale medier. I august alene ble det registrert 800 nyhetsartikler om norsk sjømat i våre internasjonale marked.

Norsk laks, torsk, klippfisk og reker finnes på middagsbord verden over, og i økende grad er internasjonale medier interessert i å skrive om den fantastiske fisken fra Norge. Sjømatrådet fremmer norsk sjømat i rundt 30 markeder verden rundt, og overvåker mediebildet i 19 av de største av disse.

- Vi opplever at det skrives mer og mer om norsk sjømat i alle markedene vi er tilstede. Gjennom økt etterspørsel er det også naturlig at journalister og medier viser større interesse for produktene våre, på godt og vondt, sier kommunikasjonsdirektør i Sjømatrådet, Chris Guldberg.

Fra januar til august i år er det registrert over 10,000 mediesaker om norsk sjømat i markedene som overvåkes. Det er om lag samme antall saker som året før, men estimert antall lesere av disse sakene har økt med nesten 50 prosent, noe som betyr at de store mediehusene har omtalt den norske sjømaten i større grad.

Omdømmesikring gjennom strategisk PR-arbeid

Sjømatrådet jobber målrettet med PR ute i markedene for å fortelle de gode historiene, dele kunnskap og knuse myter. Arbeidet gir resultater.

- Hittil i år er én av fem mediesaker et resultat av vårt arbeid i markedene. Dette er saker som vi vet er positive og som bidrar til å styrke kunnskap og omdømme til den norske sjømaten. Disse sakene er også i stor grad publisert i viktige medier, for ser vi på antall lesere, står Sjømatrådets saker for 30 prosent av avtrykket, sier Guldberg.

Naturlig nok står folkerike land som Kina, USA, Frankrike og Storbritannia for en stor del av antall lesere, men på listen over antall klipp, er det spesielt  Italia som stikker seg ut, etterfulgt av Tyskland, Sør-Korea, Sverige og Kina.

- I et kaotisk internasjonalt mediebilde blir godt PR-arbeid bare viktigere og viktigere. Gjennom proaktiv historiefortelling bygger vi broer og kunnskap hos både journalister og i befolkningen, og det kommer godt med når kritiske saker dukker opp – hvilket er naturlig med produkter som tar stadig større markedsandeler globalt, sier Guldberg.

  • Sjømatrådet vil fremover ha månedlige oppdateringer på resultatene av det internasjonale pressearbeidet gjennom saker på seafood.no.