I fjor ble det produsert 2,9 millioner tonn laks i verden. Norge sto for over halvparten. Men hvor blir laksen av, hvem spiser den og hvor har laksekonsumet økt mest de siste årene? Det har Sjømatrådet sett nærmere på i en ny varestrømsanalyse

I fjor ble det produsert 2,9 millioner tonn laks i verden. Norge sto for over halvparten. Men hvor blir laksen av, hvem spiser den og hvor har laksekonsumet økt mest de siste årene? Det har Sjømatrådet sett nærmere på

Hver dag spises det rundt 40 millioner laksemåltider verden rundt, og av disse er det norsk laks på tallerkenen i om lag 21 millioner av måltidene. Det gjør Norge til verdens største produsent av atlantisk laks, med en produksjon på 1,5 millioner tonn i 2022, målt i rundvekt.
I en ny analyse har Norges sjømatråd undersøkt vareflyten til den atlantiske laksen: Hvem spiser mest laks uansett opprinnelse, hvem spiser mest norsk laks og hvor har konsumet av laks økt mest de siste årene?

-I mange land ser vi at laksekonsumet fortsatt er lavt, og analysen viser tydelig at det er stort potensial for vekst i flere av landene, sier lakseanalytiker i Sjømatrådet Paul T. Aandahl.

Eksport og konsum

Eksporttallene viser hvor mye laks som sendes til ulike land, men tallene sier ikke nødvendigvis så mye om hvor mye laks folk spiser i hvert enkelte land.
Det fordi flere land, som for eksempel Polen, er såkalte bearbeidingsland der laksen blir videreforedlet til røykt laks, fileter og ferdigretter før den sendes videre til andre land. Med andre ord spiser polakkene på langt nær så mye laks som de importerer.
For å få et estimat på laksekonsumet har Sjømatrådet derfor sett på handelsstatistikk som både viser mengde laks importert, mengde laks eksportert og eventuelt landets egenproduksjon av laks.Analysebyrået Kontali har bidratt med estimater på landenes egenproduksjon.
For konsumet i Norge er tall fra Flesland markedsinformasjoner benyttet. De viser omsetningstall fra norske grossister og leverandører.

Tyskerne spiser mest norsk laks

I fjor var det tyskerne som sto øverst på listen over land i verden som spiser aller mest laks fra Norge, med totalt 165 000 tonn. Neste på listen var Frankrike (142 000 tonn), USA (138 000 tonn), Italia (135 000 tonn) og Spania (105 000 tonn).

-I 2021 økte andelen norsk laks i Tyskland fra 87% til 91%, noe som gjorde at landet passerte Frankrike og ble Norges største konsumland for laks, forteller sjømatutsending i Tyskland, Kristin Pettersen.

Dersom man ser på all laks, ikke bare norsk laks, var det amerikanerne som totalt sett konsumerte aller mest laks i hele verden i fjor, med nesten 641 000 tonn. Kanskje ikke så overraskende i et land med et innbyggertall på over 340 millioner mennesker.
Videre på listetoppen kommer franskmenn, briter, tyskere, italienere og spanjoler.
Alle tallene i analysen er omregnet til rundvekt, det vil si hel usløyet laks.


Disse spiser mest per person

Deler man mengden laks på antall mennesker i et land, får man et bilde av hvor mye laks som i gjennomsnitt spises per person hvert år.
Her blir amerikanerne slått kraftig av skandinaver. For mens amerikanerne spiser ca. 1,9 kilo laks per person i året, så troner nordmenn og svensker på verdenstoppen med rundt 5,7 kilo.
Deretter kommer finnene med et snitt på 4,5 kilo per person, og Danmark og Israel med 4,4 kilo.

Analysen viser også at estlenderne spiser svært mye laks – hele 7,1 kilo. Men tallene er usikre, forklarer Paul T. Aandahl.

-Estland har kun 1,3 millioner innbyggere, i tillegg til at de bearbeider og eksporterer store mengder laks. Da blir beregningene såpass omtrentlige at vi ikke kan stole helt på resultatet.


Her øker laksekonsumet mest

Sjømatrådet har også sett på hvor i verden det generelle laksekonsumet øker aller mest, målt i prosent. I årene mellom 2016 og 2022 troner Thailand helt på toppen med en gjennomsnittlig årlig vekst på 8%.

Sushibølgen har inntatt Thailand. Det har bidratt til en kraftig vekst i laksekonsumet. FOTO: Sjømatrådet/T. Engström

Etter Thailand kommer USA, Italia, Spania, Kina, Canada, Sør-Korea og Israel som alle har hatt en konsumøking på 7% i den samme perioden.
Det bør nevnes at flere land, deriblant Indonesia, Estland, Ukraina, Saudi-Arabia og Kasakhstan, alle har hatt en enda større konsumvekst enn de nevnte laksemarkedene. Her er imidlertid det totale laksekonsumet i utgangspunktet på et såpass lavt nivå at små endringer i volum medfører store utfall på prosenttallet.


Her øker konsumet av norsk laks mest

Ser man på økning i konsumet av kun norsk laks blir rekkefølgen på listen ganske lik som over.

Det er USA og Thailand som troner i toppen med en gjennomsnittlig årlig vekst på 12,40% i perioden mellom 2016 og 2022. Dernest kommer Sør-Korea og Israel med henholdsvis 9,80% og 8,60%

Også her bør det nevnes at enkelte land med et i utgangspunktet lavt laksekonsum har en langt større prosentvis økning. I tillegg var det en vekst på over 72% i Kina grunnet opphevelse av sanksjonene mot norske varer.

Ser man på vekst i volum fremfor prosent fra 2016 til 2022, blir rekkefølgen en litt annen:

1.USA – nærmere 70 000 tonn
2.Italia- ca. 47 000 tonn
3.Spania og Tyskland- rundt 35 000 tonn


Stort vekstpotensial

En totalproduksjon på 2,9 millioner tonn atlantisk laks kan høres mye ut, men metningspunktet for laks er langt fra nådd. Det mener lakseanalytiker Aandahl. Han spår at flere land etter hvert vil spise omtrent like mye laks som nordmenn og svensker gjør i dag, forutsatt av at lakseproduksjonen øker i årene som kommer.

-Jeg tenker blant annet på land der konsumet har økt mye de siste årene, slik som USA, Spania, Tyskland og Italia.

Videre er verdens laksekonsum i dag forsvinnende lite sammenliknet med en rekke andre matvarer, for eksempel kylling: Ifølge FAO (2020) spiser verdens befolkning hvert år så mye som 127 millioner tonn fjærkre som kylling og kalkun. Og selv i land der laksekonsumet er høyt, er fjærkrekonsumet fortsatt enormt i forhold til laks
Aandahl mener det er store muligheter for at laksen i stadig større grad vil erstatte kylling i en rekke matretter.

-Laksen er svært anvendelig og passer godt inn i mange av de samme rettene som kylling. Samtidig er økt sjømatkonsum en del av løsningen for et bedre klima, noe som på sikt kan bidra til økt konsum både av laks og annen sjømat.


Store deler av kaka

I de 20 landene i verden som totalt sett spiser mest laks (uansett opphav) tar norsk laks en stor del av kaka. I 15 av landene har den norske laksen størst markedsandel. I disse landene ligger andelen til norsk laks på mellom 36% og 100%.
I Sverige tar den norske laksen hele kaka alene. I Italia, Tyskland og Polen er andelen 94%, mens den norske laksen har en markedsandel på 91 % i Spania og 90 % i Sør-Korea.


Chile nest størst

Chile er verdens nest største lakseprodusent, med en årlig produksjon på rundt 750 000 tonn atlantisk laks. Det utgjør 26% av totalen.
I USA for eksempel, spiser de langt mer chilensk laks enn norsk laks. Det samme gjelder for Brasil som ikke importerer norsk laks i det hele tatt. Her spiller geografisk nærhet en viktig rolle for markedsandelen.
Resten av verdens lakseproduksjon fordeles i hovedsak mellom Canada, Storbritannia og Australia, og i noen grad Færøyene og Island.