Interessen var stor da Sjømatrådet og arbeidsgruppen for makrell inviterte til et åpent makrellforum i Seoul forrige uke. Koreanernes favorittfisk er makrell og hele 85 deltagere fra koreansk verdikjede fikk presentert status for makrell i Korea og det arbeidet som gjøres for å fremme norsk makrell i markedet. 

Etter at Sør-Koreas egne makrellfiskerier har stagnert og importen fra Kina og Japan ble kraftig redusert, har den norske tigerstripede og smakfulle makrellen  markert seg som et særdeles godt alternativ for den koreanske konsumenten. Norge står nå for nær 90 prosent av all makrell som importeres til Sør-Korea.

- Den norske makrellens posisjon i det koreanske markedet er helt unik. Vi jobber for å skaffe oss enda bedre innsikt i markedet og dette seminaret sammen med en stor sjømatstudie som lansers i juni, gir oss viktig og relevant kunnskap om det totale sjømatmarkedet i Sør-Korea, sier Sjømatrådets fiskeriutsending til Japan og Sør-Korea Gunvar L. Wie.

Det Sør-Koreanske markedet utpeker seg med utstrakt bruk av høylytt produktdemonstrasjon i butikk, egne salgsprogrammer på TV-shop og utstrakt salg via digitale kanaler. 

Norske eksportører og Sjømatrådet jobber sammen for å befeste og øke den norske makrellens posisjon i det koreanske markedet. Sjømatrådet og arbeidsgruppen for makrell inviterte til åpen dialog med den lokale verdikjeden for å avstemme planer og investeringer fremover.

- Det er viktig å sørge for å ha et langsiktig og kontinuerlig fokus på behovene i markedet. Det er nøkkelen til å opprettholde posisjonen og for ytterligere vekst i Sør-Korea, sier Jan-Otto Hoddevik i arbeidsgruppen.

Flere av aktørene som var tilstede pekte på forhold som kan bidra til å videreutvikle markedet og forenkle handelen til beste for alle parter.   

De norske sjømataktørene og Sjømatrådet jobber kontinuerlig med markedet og kunder i Sør-Korea.

Norske sjømateksportører inviteres derfor til Sør-Korea i juni for å få et enda bedre innblikk i markedet. Sjømatrådet vil da presentere hovedfunnene fra Sjømatstudien og Korean Maritime Institute (KMI), som har støttet studien, vil også gi presentasjoner omd et Koreanske markedet.  

Presentasjoner fra Makrellseminar i Sør-Korea 22.03.2017