Sjømatrådet inviterer den norske næringen til lansering av den store sjømatstudien i Sør-Korea og til å få unik innsikt i sjømatkonsum i ett av våre raskest voksende sjømatmarkeder.

Norske eksportører har en unik mulighet til å lære mer om ett av våre mest spennende og viktige markeder for blant annet makrell, laks og skalldyr når Sjømatrådet arrangerer sjømatseminar i Seoul for norske næringsaktører 6-7.juni 2017.

Under seminaret vil Sjømatrådet blant annet publisere resultatene av sjømatstudien for Sør-Korea, som er den første store studien som er gjort på sjømatkonsum i landet.

- Sør-Korea er et marked i rask utvikling, hvor norsk sjømat spiller en viktig rolle. Det er stort behov for ny og oppdatert innsikt for både lokale og norske aktører. Derfor er det utrolig spennende at vi nå snart kan legge frem resultatene av denne dyptgående studien om den koreanske konsumenten og dens forhold til sjømat, sier Sjømatrådets utsending i Sør-Korea og Japan, Gunvar Lenhard Wie.

Sør-Korea i verdenstoppen av sjømatkonsum

Sør-Korea har i løpet av de siste fem årene utviklet seg til å bli ett av de viktigere eksportmarkedene for norsk sjømat. I 2016 eksporterte Norge om lag 58 000 tonn makrell, laks og krabbe til en samlet verdi på 2,1 mrd NOK til Sør-Korea.

Koreanerne ligger helt i verdenstoppen når det gjelder sjømatkonsum, og det ventes å øke ytterligere frem mot 2025 ifølge OECD. Norge står for 82 prosent av importert makrell til landet, et tall som har økt dramatisk de siste årene.

Arrangementet sammen med Korea Maritime Institute (KMI) i Seoul 6. og 7. juni vil bli det største seminaret i regi av Sjømatrådet i landet, og en viktig møteplass for norske og lokale sjømataktører.

- Fokuset for seminaret vil være kunnskapsdeling. KMI har unik ekspertise om markedsstrukturer, tilførsel og etterspørsel, som vil suppleres med Sjømatrådets nye innsikt i forbrukermønster. Dette samarbeidet vil være en stor fordel for både norske eksportører og koreanske importører, grossister og detaljister, sier Wie.

Praktisk informasjon om reisen

Reisen foregår 6.-7. juni 2017, med en sjømatmottagelse i Sør-Koreas hovedstad, Seoul, den 6. juni. Selve seminarprogrammet vil foregå den 7.juni.

Som vanlig vil eksportørene selv dekke sine reisekostnader og hotell under oppholdet. Det er gjort en blokkreservasjon ved Grand Hyatt Hotel i Seoul hvor store deler av arrangementet vil foregå.

Påmeldingsfrist for turen er fredag 5.mai.

Vennligst kontakt Alexander Sherling (ash@seafood.no) for påmelding eller mer informasjon om programmet.