Den 8.november går en av Asias desidert største sjømatmesser av stabelen i havnebyen Busan i Sør-Korea. Sjømatrådet er på plass for å lansere det nye globale markedsføringskonseptet for «Seafood from Norway» og for å bygge tettere nettverk i den lokale verdikjeden.

- Denne messen er ett av de viktigste møtepunktene for næringen i det asiatiske sjømatmarkedet. Målet for vår deltagelse er å bygge tettere kontakter med den koreanske verdikjeden med tanke på lisensiering og bruk av det nye opphavsmerket, Seafood from Norway, forteller fiskeriutsending i Japan og Sør-Korea, Gunvar Lenhard Wie.

Det koreanske sjømatmarkedet har hatt en svært positiv utvikling de siste årene, spesielt for laks, makrell og kongekrabbe. Verdien av sjømateksporten fra Norge til Korea har doblet seg siden 2014, og i 2016 ble det eksportert 58 000 tonn makrell, laks og krabbe til en verdi av 2,1milliarder kroner til landet. Samtidig har dagligvaresektoren i Sør-Korea gått gjennom en betydelig endring.

- Det som har skjedd er at mindre aktører har måttet vike for store kjeder. Per i dag står tre kjeder for en overveldende del av markedet. Dette gjør at kjedene i større grad ser på muligheter for å handle direkte med norske eksportører, forteller Wie, som mener at dette gir store muligheter for både norske bedrifter og i arbeidet med opphavsmerking.

Koreanere vil ha «Seafood from Norway»

Messen, som foregår i havnebyen Busan 8. til 10. november, er den desidert største sjømatmessen i Korea, med over 900 utstillere og 15,000 besøkende.

- Det er en ypperlig arena å bygge videre på den økende preferansen vi ser for norsk sjømat i Sør-Korea, spesielt for laks og makrell. Vi kommer til å fokusere mye på å selge inn det nye opphavsmerket og vårt nye globale markedsføringskonsept til lokale aktører, samt formidle resultatene fra den nylige sjømatstudien vi har gjennomført her, forteller Wie.

I Sør-Korea spises det mer sjømat enn noen andre steder i verden, og OECD anslår at det vil øke med ti prosent frem mot 2025. Ett av funnene i sjømatstudien som Sjømatrådet presenterte i sommer var også at opphav er svært viktig når koreanere kjøper sjømat.

- I studien svarte 82 prosent at opphav er viktig når de handler sjømat, og hele 98 prosent er oppmerksomme på opphavet når de er i butikken. Norge står i en særstilling her i Korea ved at folk foretrekker norsk i nesten samme grad som koreansk, og at ingen andre land kommer i nærheten på preferanse, sier Wie, som mener dette gjør «Seafood from Norway»-merket enda mer aktuelt.

Det er enda muligheter for norske aktører å delta på messen sammen med Sjømatrådet. Ta kontakt med Melissa Gotliebsen for mer informasjon.