En gruppe med kokker, influensere og ernæringsfysiologer fra New York var sist uke på rundtur i Norge for å lære mer om norsk sjømat generelt, laksenæringen spesielt, og også for å oppleve den norske livsstilen.

- Nok en gang opplevde vi at næringsaktørene tok imot oss på en forbilledlig måte, sier Norges sjømatråds utsending til USA, Anne-Kristine Øen.

Gruppen besøkte både fabrikk og havfarmen til Nordlaks, mens Grieg Seafood ga en grundig innføring i hvordan de jobber med fiskevelferd og fiskehelse.

Imponert over åpenheten

- Vår «eksamen» ble avholdt på «The Salmon Eye» i Rosendal der de tilbyr et interaktivt opplegg for å lære og forstå mer om hvordan lakseoppdrett gjøres i Norge. Avslutningsvis forklarte Coast oss hvordan fisken selges og fraktes ut til verdensmarkedet, sier Øen.

Deltakerne var svært imponerte over hvor innovativ og åpen næringen er.

Gode samtaler og diskusjoner

- Det at man også er åpen om at næringen har utfordringer, for eksempel knyttet til lus, bidrar til å øke troverdigheten. En veldig engasjert gjeng stilte masse spørsmål over alt og vi fikk gode samtaler og diskusjoner, forklarer sjømatutsendingen.

Amerikanerne fikke også oppleve den norske livsstilen med mye utendørs aktivitet og sterk interesse for jakt og fiske.

Bygget viktige nettverk

- Det er et viktig bakteppe for å forstå hva det oppriktige ønsket om å drive på mest mulig bærekraftig vis bunner i. Jeg vil rette en stor takk til Nordlaks, Grieg Seafood, The Salmon Eye og Coast som var de fra næringen som tok imot oss denne gangen, sier Anne-Kristine Øen.

Deltakerne i gruppen er toneangivende kokker og matinfluensere fra New York.

- I løpet av uken ble det bygget viktige nettverk som sjømatnæringen kan kapitalisere på i lang tid, sier Øen.