Etter en uke i Norge er den kinesiske journalisten Jiang Zheng full av lovord om norsk sjømatnæring.

Til daglig jobber hun i dagsavisen Yangcheng Evening News som utgis i byen Guangzhou i den sørlige delen av Kina. Med et daglig papiropplag på rundt 1,6 millioner eksemplarer er dette en av verdens største aviser.

Jiang Zheng fikk prøve å filetere en laks under besøket på Mathallen i Oslo.

Nylig var hun og syv andre journalister fra Kina invitert til Norge av Norges sjømatråd for å se og lære om hvordan sjømatnæringen og norske myndigheter jobber for å sikre en best mulig bærekraft, dyrevelferd, lovregulering og mattrygghet.

Besøk

Turen startet i Lofoten med besøk på Lerøys industrianlegg i Stamsund. Deretter reiste gruppen til Bergen der de fikk omvisning på ett av Marine Harvests oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden. Senere tok de turen innom NIFES, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet for å se og lære hvordan Norge forvalter sine fiskeriressurser. Besøket ble avsluttet i Oslo med en lakseworkshop der også fiskeriminister Per Sandberg stakk innom.

De kinsesiske journalistene besøkte Lerøys anlegg i Stamsund.

Ny kunnskap

- Jeg sitter igjen med mange inntrykk etter denne uken. Reisen har gitt oss ny og viktig kunnskap om både sjømatnæringen og mattradisjoner i Norge. I likhet med kineserne har nordmenn åpenbart et sterkt og emosjonelt forhold til sjømat, og dette binder landene sammen. For oss er Norge også synonymt med sjømat, sier Zheng.

Hun forteller at i hennes region i Sør-Kina er det mange som er kravstore når det kommer til mat.

Mye å lære av Norge

- Tiltroen til kinesisk matproduksjon er lav, blant annet fordi det brukes veldig mye antibiotika. Jeg merker derfor et økt fokus på mattrygghet i Kina, og det er mange som foretrekker importert sjømat istedenfor å kjøpe lokale produkter.

Jiang Zheng har besøkt mange oppdrettsanlegg i Kina de siste årene. Etter besøket i Norge er hun ikke i tvil om at kineserne har mye å lære av norsk oppdrettsnæring.

- Kina henger veldig etter Norge. Jeg har veldig stor tro på at Norges modell med en sterkt regulert næring og moderne teknologi blir fremtidens trend også i Kina. Norge har vist at det går an å produsere frisk og sunn oppdrettsfisk, og her har Kina mye å lære. Historien har imidlertid vist at kineserne er veldig gode til å ta til seg kunnskap, og jeg forventer å se en endring om 2-3 år når oppdrettsnæringen har fått oppgradert teknologi og kan produsere like klokt som i Norge.

Mer respekt for lover

Kinesiske investorer har for lengst fått øynene opp for å starte matproduksjon i utlandet. Jiang Zheng forteller blant annet om kinesere som driver melkeproduksjon på New Zealand og eksporterer melken til Kina.

- Dette kan skje innen sjømatnæringen også. Vi har hørt historier om at kinesiske forretningsmenn har vist interesse for å investere i norske lakseselskaper. Med sine naturgitte forutsetninger, rene miljø, sin godt regulerte næring og gode sjømatkvalitet er Norge et foregangsland. Her er det en helt annen respekt for lover og regler innen sjømatnæringen enn i Kina. Det er veldig betryggende for forbrukerne, sier Jiang Zheng.