Kina signaliserer at de ønsker mer importert sjømat og halverer tollsatsene for flere arter, inkludert fryst atlantisk laks. Nå ventes det at eksporten vil øke kraftig fremover.

- Kineserne har stor tillitt til norsk sjømat og Norge blir ansett som en av de aller mest populære sjømatnasjonene. Når Kina halverer importtollen på arter som fryst laks, lodde, reker og krabbe er det tydelig at de ønsker å møte kinesiske forbrukeres økende etterspørsel for sjømat av høy kvalitet, sier Sigmund Bjørgo, som er fiskeriutsending i Kina fra Norges sjømatråd.

Kineserne vil ha norsk sjømat

Det kinesiske Finansdepartementet har lagt ut en melding om at tollsatser for mange fiskeslag er redusert fra og med 1. desember 2017. Beslutningen kommer alle land til gode, ikke bare Norge.

Tollsatsene for fryst atlanterhavslaks, fryst lodde og fryst krabbe er halvert, fra 10 til 5 prosent. I tillegg er satsene for fersk krabbe gått fra 14 til 7 prosent, fryste reker fra 5 til 2 prosent, og ferske kaldtvannsreker og hummer fra 15 til 5 prosent.

- Dette er en fantastisk nyhet. Potensialet i det kinesiske markedet er enormt, og halvering av tollsatsene vil bety mye for norsk sjømateksport fremover. Dette er definitivt en hyggelig førjulsgave for sjømatnæringen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Lakseeksporten økte kraftig i november

De siste ukene har eksporten av norsk laks til Kina endelig skutt fart. Lakseeksporten har ligget på rundt 40 tonn i uken i år. Nå viser ferske tall at eksporten er femdoblet i løpet av november til 216 tonn. I hele november ble det eksportert 774 tonn laks til Kina, gjennomsnittet i 2017 har ligget på 200 tonn i måneden. Det blir også eksportert fersk laks til Beijing og Shanghai, noe som knapt har skjedd de siste 6-7 årene.

- Det vil fortsatt ta tid før vi ser en full normalisering av forholdet mellom Kina og Norge. Blant annet er fylkene Sør Trøndelag, Nordland og Troms utestengt fra det kinesiske markedet, sier Bjørgo.

Kineserne vil også ha torsk

Kineserne spiste hele 68 millioner tonn sjømat i 2016. Av dette utgjorde importert sjømat kun 4 prosent. Med lavere tollsatser for laks og flere andre artene vil det være gode muligheter for flere norske sjømatbedrifter å øke eksporten til Kina.

- Det snakkes mye om norsk laks til Kina, men vi ser også stort potensiale i andre arter her. Norsk torsk holder for alvor på å ta en posisjon som et høykvalitetsprodukt i Kina, men vi ser også at det er potensiale for blant annet uer, lodde, makrell, blåkveite, krabbe og reker, sier fiskeriutsending Bjørgo.