Til tross for en svak september, når hvitfiskeksporten nye høyder. Veksten skyldes først og fremst økte volumer og økt verdi av fryst hel hvitfisk og klippfisk.

Hittil i år har Norge eksportert 349 000 tonn torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 11,3 milliarder kroner. Det er en økning på 9 prosent målt i både volum og verdi. Størst økning er det for fryst hel hvitfisk og hel klippfisk. Dette til tross for en svak september måned, med redusert eksport av de fleste produkter.

Norge har eksportert torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 1,2 milliarder kroner i september. Det er en reduksjon på 78 millioner kroner eller 6 prosent, sammenlignet med september i fjor.

- Normalt starter juleeksporten av tørrfisk til Italia og klippfisk til Portugal og Brasil på høsten. Det var imidlertid en nedgang i eksporten av disse produktene i september, med unntak av klippfisk til Brasil. I årets siste kvartal vil normalt eksporten av hel klippfisk og fryst hel hvitfisk være de største verdidriverne i hvitfiskkategorien, sier analytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

- Det ligger an til at fryst hel hvitfisk blir det største produktet i hvitfiskkategorien også i år, målt i verdi. Bakgrunnen for dette er økt eksport spesielt til Kina. Når kvotene øker vil vanligvis en større andel av hvitfisken anvendes til ferske og fryste produkter enn til konvensjonelle produkter som klippfisk, saltfisk og tørrfisk. Og omvendt når kvotene reduseres. Årsaken er at reduserte kvoter normalt fører til prispress, og markedene for konvensjonell sektor har vist seg å være mer robuste for prisøkninger, sier Pettersen

- Samtidig ser det ut til at det satses mer på filetproduksjon i Norge. Det blir derfor spennende å følge med på produktfordelingen, når kvotene på torsk etter all sannsynlighet skal ned de neste årene, avslutter Pettersen.

Økning for både ferske og fryste produkter

Norge har eksportert 95 000 tonn ferske hvitfiskprodukter for 2,8 milliarder kroner hittil i år. Det er en volumøkning på 2 prosent og en verdiøkning på 130 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Norge har eksportert 60 000 tonn fersk torsk til en verdi av 2 milliarder kroner hittil i år. Det er en volumøkning på 5 000 tonn og en verdiøkning på 200 millioner kroner eller 10 prosent fra samme periode i fjor. I september har Norge eksportert 1 500 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 53 millioner kroner. Det er en økning i volum på 3 prosent, mens verdien gikk ned med 3 millioner kroner eller 6 prosent sammenlignet med september i fjor.

Norge har eksportert 153 000 tonn fryste hvitfiskprodukter til en verdi av 4 milliarder kroner hittil i år. Det er en volumøkning på 11 prosent og en verdiøkning på 400 millioner kroner eller 12 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 59 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 1,9 milliarder kroner. Det er en liten volumøkning på 1 prosent, mens verdien har økt med 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I september har Norge eksportert 5 700 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 184 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 14 prosent og en verdinedgang på 23 millioner kroner eller 11 prosent sammenlignet med september i fjor.

Økningen i eksporten av fryst hel hvitfisk til Kina fortsetter, med en økning i volum på 15 000 tonn eller 29 prosent, som tilsvarer en verdiøkning på 383 millioner kroner eller 34 prosent. Det er økning for både torsk, sei og hyse.

- Tradisjonelt har det aller meste av fryst hel hvitfisk som eksporteres til Kina blitt filetert og sendt tilbake til blant annet Europa, men det er gledelig å se at et stadig økende volum norsk torsk blir konsumert i Kina, forteller Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo.

Storbritannia er det største markedet for fryste filetprodukter av både torsk og hyse. Et svekket pund som følge av Brexit, rammer derfor eksporten av disse produktene. Hittil i år har prisen på fryst torskefilet fra Norge til Storbritannia gått opp med 6 prosent målt i norske kroner, mens prisen har økt med 18 prosent målt i pund.

Fortsatt volumreduksjon for saltfisk

Norge har eksportert 24 000 tonn saltfisk for 1 milliard kroner hittil i år. Det er en volumreduksjon på 6 prosent og en verdiøkning på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I september har Norge eksportert 1 300 tonn saltfisk til en verdi av 55 millioner kroner. Det er en reduksjon på 300 tonn eller 18 prosent, og 6 millioner kroner eller 10 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Opp for klippfisk

Hittil i år har Norge eksportert 63 000 tonn klippfisk til en verdi av 2,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 7 700 tonn eller 14 prosent, og en verdiøkning på 287 millioner kroner eller 11 prosent mot samme periode i fjor. I september har Norge eksportert 9 000 tonn klippfisk til en verdi av 417 millioner kroner. Det er en reduksjon på 900 tonn eller 9 prosent, og en verdireduksjon på 39 millioner kroner mot september i fjor.

Eksporten av klippfisk av sei fortsetter å øke, både til Amerika og Vest-Afrika. Årsaken er både bedre forhold i markedene, men også reduserte priser på sei.

Verdinedgang for hel tørrfisk og verdioppgang for tørrfiskhoder

Hittil i år har Norge eksportert 2 800 tonn hel tørrfisk for 388 millioner kroner. Det er en volum- og verdireduksjon på 9 prosent tilsvarende 40 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I september har Norge eksportert 500 tonn hel tørrfisk for 76 millioner kroner. Det er en verdireduksjon på 48 millioner kroner eller 39 prosent fra september i fjor.

Størst reduksjon i september var til Italia med 93 tonn eller 20 millioner kroner sammenlignet med september i fjor. Hittil i år er det størst nedgang til Nigeria, med en volumreduksjon på 26 prosent.

Økningen i eksport av tørrfiskhoder fortsetter. Hittil i år er det eksportert 9 000 tonn tørrfiskhoder til en verdi av 141 millioner kroner. Det er en volumøkning på 83 prosent og 88 prosent i verdi. Hittil i år har verdiøkningen vært størst til Nigeria, med 54 millioner kroner. I tillegg har eksporten av tørrfiskhoder til Vietnam økt med 1 000 tonn og 10 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- Det er dårlige tider i Nigeria og hel tørrfisk er kostbart. En hel fisk koster for mange tilsvarende en tredjedels månedslønn. Det er derfor flere som velger tørrfiskhoder nå. Så langt i år har volumet av tørrfiskhoder økt med 80 prosent, sier direktør, Sentral- og Vest Afrika, Trond Kostveit.