I forbindelse med matmessen Thaifex Anuga arrangerer Norges sjømatråd tre ulike makrellseminarer.

Den opprinnelige planen var å arrangere makrellseminarer i Sør-Korea og deretter i Japan i etterkant av Thaifex. På grunn av usikkerhet rundt innreiserestriksjoner er det besluttet å flytte disse seminarene til Thaifex Anuga.

Det blir arrangert ett seminar for hvert av markedene Japan, Sør-Korea og Thailand.

Se hele Sjømatrådets program under Thaifex Anuga.

Makrellseminarene vil foregå i umiddelbar nærhet av Sjømatrådets stand (hall 3, stand M29).

Seminarene er for den norske pelagiske verdikjeden og for henholdsvis verdikjeden for makrell i Japan, Sør-Korea og Thailand.

Norske aktører som ønsker å invitere sine japanske, sør-koreanske eller thailandske kunder eller kontakter, kan kontakte Jan Eirik Johnsen på jej@seafood.no eller 975 11 384­.

Makrellseminarer:

På seminarene vil det være korte presentasjoner om status for makrellhandelen med de ulike markedene, og informasjon om Sjømatrådets aktiviteter i markedene. Det vil bli satt av god tid til mingling og det vil være servering.

Påmelding:

Send mail til jej@seafood.no med følgende info: Fullt navn, bedrift, e-post, telefon + hvilket seminar du ønsker å delta på.