I Japan er det makrell til frokost, lunsj og middag. Den spises hjemme, på restauranter, på skoler og den er med i lunsjboksen på arbeidsplassene. Japanerne elsker den norske makrellen og siden vi startet eksport på midten av 80-tallet har det gått over 3.3 millioner tonn norsk makrell til Japan. Det er omtrent halvparten av all norsk eksport av makrell.

Hvordan har dette vært mulig, samtidig som endringer i matvaner, befolkningssammensetning og store utfordringer i økonomien samlet sett har ført til nedgang i fiskekonsumet totalt sett?

Sterk tradisjon

Makrell er en viktig del av japansk mattradisjon, og det er særlig den lettsaltede, grillete eller stekte makrellen som er mest populær. Japanerne har også klare oppfatninger om at den norske høstmakrellen fisket i september  og oktober er den beste. Den er større, fetere og saftigere, sammenlignet med lokal makrell eller annen pelagisk fisk. Foredlingsbedriftene synes også den er lettere å arbeide med på grunn av sin jevne størrelse og fettinnhold, som gir en mer forutsigbar kvalitet enn den lokale makrellen.

Eksepsjonell norsk makrell

Likevel har makrellkonsumet i Japan  samlet sett gjennom mange år gått ned, i likhet med det øvrige konsumet av fisk og sjømat. Dette skyldes blant annet at yngre generasjoner har adoptert vestlige kostvaner med mindre fisk og mer kjøtt i kosten. Samtidig sliter også Japan med forvaltningen av sine egne fiskebestander, deriblant makrell, og har gjort Japan mer avhengig av å importere sjømat til eget konsum. Konsumprisene er fortsatt på samme nivå som i 1999 og befolkningen synker, samtidig som en eldrebølge er på vei slik at de samfunnsmessige utfordringene med å gå fra å være en tradisjonell økonomi til å bli en moderne økonomi, ikke er løst. Den kvinnelige delen av populasjonen, må for eksempel, i realiteten fortsatt velge mellom å få barn eller å være yrkesaktive.

Importert mat har blitt dyrere for konsumentene i forhold til lokal mat, noe som gjør den store norske makrelleksporten enda mer eksepsjonell.

Sterke bånd mellom Japan og Norge

At makrellen fortsatt er populær og foretrukket, tatt i betraktning de høyere makrellprisene de siste årene, sier noe om hvor sterkt norsk makrell står i Japan. Historien og nøkkelen til suksessen handler også om de sterke båndene det er mellom Norge og Japan. Japanske kjøpere og kvalitetskontrollører og norske eksportører har gjennom mange år beholdt sine tette relasjoner. I makrellsesongen reiser japanerne til Norge og bor her under makrellfisket, mens de norske eksportørene reiser til Japan flere ganger i året for å følge opp kundene sine. Vi i Sjømatrådet arbeider også sammen med disse aktørene, og vi er i realiteten de eneste som jobber med å markedsføre den norske makrellen overfor forbrukerne. Dette skjer gjennom kampanjer, butikkdemonstrasjoner og PR-aktiviteter.

Nye produkter kommer

Gjennom et tiår har jeg gjennom å ha ansvar for markedsanalyser fulgt den  norske eksporten av makrell til Japan tett, og også besøkt Japan mange ganger, nå sist i begynnelsen av mai. Det er morsomt å se den stadige utviklingen av produkter, med forskjellige marinader og pakninger. I det siste har det også kommet produkter som skal fange yngre og travle konsumenter ved at de er lett tilgjengelige i de døgnåpne småbutikkene hvor man finner spiseklare produkter som er hurtige å tilberede. Disse er også helt frie for bein, noe som går ut over kjøttkvaliteten, men som nok er et krav for at disse konsumentene skal ønske å kjøpe produktet.

Mer makrell i mange år framover

Årets makrellsesong i Nord-Atlanteren er like om hjørnet og det er mange gode grunner til at store volumer av norsk makrell skal finne veien til japanske markrellelskere i høst og mange år framover. Dette vil gi verdiskapning både til norsk og japansk industri.

SJØMATRÅDET HAR MYE INNSIKT OM MARKEDET I JAPAN, VI ER TIL STEDE I LANDET OG HAR KOMPETANSE  SOM NÆRINGEN KAN BENYTTE SEG AV FOR Å STYRKE SIN POSISJON. I ANDRE UKA I JUNI ARRANGERER VI NÆRINGSSEMINAR I JAPAN OG KOREA.

SKREVET AV: Kristin Lien