Skalldyrkonferansen fra 2022 ble utsatt. Ny dato er 23. mai 2023.

Konferansen finner sted i Oslo. Den vil også sendes digitalt på denne siden.

Programmet er under utarbeidelse.