På vegne av norske saltfiskprodusenter og eksportører gjennomfører Sjømatrådet forbrukerundersøkelser i det spanske markedet. Vi har lange tradisjoner med eksport til Spania og Baskerland, og søker nå oppdatert kunnskap om dagens forbruker og handelskanaler for norsk saltfisk.

I anledning forbrukerundersøkelsene inviterer Sjømatrådet samtidig til et seminar med presentasjon av rykende fersk innsikt og markedsinfo relevant for både norsk og internasjonal næring.

 

Program

Mandag 2.desember
Ettermiddag/kveld – fokusgrupper med spanske konsumenter i San Sebastian. Norske aktører inviteres inn til å observere gruppene.

Felles middag for norske deltagere.

Tirsdag 3.desember
Morgen/formiddag – markedsbesøk, lokal saltfiskproduksjon og presentasjon av produkter i dagligvare/fiskehandel.

Transport til Bilbao.

Ettermiddag/kveld - fokusgrupper med spanske konsumenter i Bilbao. Norske og spanske aktører inviteres inn til å observere gruppene.

Onsdag 4. desember
11:30-15:00 Saltfiskseminar – Bilbao

16:00-18:00 Kitchen Jam session
Norsk og spansk kokk vil demonstrere deres bruk av saltfisk i ulike retter, samtidig som de deler av deres tanker rundt saltfisk som produkt og muligheter knyttet til saltfisk i et moderne kjøkken. Smaksprøver og servering underveis. Åpent for deltagere på seminaret, og lokale kokker, restauratører og presse.

Festmiddag med norsk saltfisk (for deltagere på seminaret)