Velkommen til Reke- og skalldyrkonferansen 2018. 

Årets konferanse har som mål å skape en møteplass for gode diskusjoner og presentasjoner rundt den norske næringens muligheter og utfordringer i den globale verdenen. Hva er markedsposisjonen i de viktigste markedene, hvordan er ressurssituasjonen til de ulike artene og hvilke markedsmuligheter finnes der ute?

Konferansen starter fra kl. 11:00 – 17:00, etterfulgt av middag fra kl. 19:00.

Booking av hotell: 

Rabatterte rom kan bestilles hos Scandic Hell med rabattkode BSJO050618 innen 05.05.18.

Program:

 • Kl. 10:30-11:00 Ankomst og registrering

 • Kl. 11:00-12:00 Minglelunsj

 • Velkommen v/Renate Larsen, NSC

 • Myndighetenes rolle og videre forvaltning av skalldyrnæringen
  Statssekretær for Fiskeriministeren, Veronica Pedersen Åsheim

 • Ressurssituasjonen for reker, kongekrabber og snøkrabber, Havforskningsinstituttet v/Carsten Hvingel

 • Er markedet større enn tilførselen? Christian Nordahl, Stella Polaris

 • Kl. 13:10 Pause 

 • Levende lagring av skalldyr - fra fisker til marked
  • Fra fiskerens perspektiv v/teinefisker Jo Inge Hersjevik
  • Fra selgers perspektiv v/Svein Ruud, Norway King Crab
  • Forskning på feltet v/Wenche Larssen, Møreforsk

 • Hvordan selektere ut fiske- og rekeyngel fra reketrålfangstene? Rita Naustvik Marak, FHF

 • Sortering av snøkrabber for effektiv ombordproduksjon. 
  Leif Grimsmo, SINTEF

 • Trenger vi føringstilskudd i krabbeindustrien? Jan Erik Strøm, Norges Råfisklag

 • Kl. 15:15 Pause

 • Optimalisering av Norges nye ressurs - snøkrabben v/Gøril Voldnes, Nofima

 • Muligheter innen uregulerte arter - hva er barrierene?
  • Kongesnegler v/Christopher Mcallistor, Arctic Harvest
  • Stillehavsøsters v/Trausti Sigurdsson, Icehouse AS

 • Jakten etter nye forbrukere og marked v/Aleksander Fjeldberg, HitraMat
   
 • Et dypdykk i det japanske og koreanske sjømatmarkedet med fokus på norsk kongekrabbe v/Melissa Gotliebsen, NSC