Årets Skalldyrkonferanse 2020 var planlagt å arrangeres 10. juni i Oslo. På grunn av koronasituasjonen har vi valgt å gjennomføre det som et digitalt arrangement.

I juni skulle egentlig den årlige Skalldyrkonferansen gått av stabelen på Youngstorget i Oslo, men på grunn av koronasituasjonen måtte planene endres.

Dermed gjøres konferansen om til et digitalt format som ledes fra Norges sjømatråds hovedkontor i Tromsø. Sjømatrådets bransjeansvarlig for skalldyr, Josefine Voraa, står bak arrangementet.

- Arrangementet består av et tre timer langt webinar som vil ta for seg en rekke aktuelle saker for den norske skalldyrnæringen. Det blir blant annet presentasjoner fra våre fiskeriutsendinger rundt om i verden, samt fersk markedsinnsikt fra våre analytikere, forteller Voraa.

60 prosent verdivekst på fem år

De siste årene har det vært en fantastisk verdiskapning for norsk skalldyrnæring. På fem år har eksportverdien av skalldyr økt med 60 prosent fra 1,49 milliarder i 2015, til 2,38 milliarder kroner i 2019.

Norske skalldyr har også de siste årene mottatt mye skryt fra flere av verdens fremste topprestauranter og kokker, deriblant Michelin-kokker.

Som mange andre bransjer i Norge, ble skalldyrnæringen også hardt rammet av koronautbruddet i år. Utfordringer med logistikken og et svekket restaurantmarked globalt har i stor grad bidratt til en krevende periode for skalldyrnæringen i Norge.

Viktig å dele erfaringer i krevende tider

I en periode med mange skjær i sjøen har erfaringsutveksling aldri vært viktigere enn nå. Det har Sjømatrådets bransjeansvarlige for skalldyr Josefine Voraa fått oppleve.

Hun får ukentlig henvendelser fra skalldyrnæringen med spørsmål om logistikk, regler, finansiering og markedsforhold.

- I dialog med våre partnere hører vi ofte forskjellige historier. De fleste har det veldig utfordrende, mens andre har klart å omstille seg. I tillegg sitter våre analytikere og fiskeriutsendinger på viktig innsikt som de ønsker å dele med næringen.

- Derfor har vi gleden av å ønske norsk skalldyrnæring velkommen til et skalldyrwebinar der vi deler vår markedsinnsikt og betraktninger om nåværende utviklinger, både her hjemme i Norge og internasjonalt.

Tredelt skalldyrprogram

Voraa opplyser at webinaret vil sendes live 10. juni fra klokken 10, og består av tre deler.

- I innledende del (kl. 10:00-11:00) får vi høre fra fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, og Renate Larsen administrerende direktør i Sjømatrådet. I tillegg går vi gjennom hvordan Sjømatrådet har jobbet med skalldyr, status på skalldyrsalget i dagligvare, samt noen betraktninger om markedsadgang. 

- I del to (kl. 11:00-12:00) flytter vi fokuset til markedene i Asia og på krabbebransjen. Her vil skalldyranalytiker Frank Isaksen si litt om konsekvensene av korona, konkurransen fra russisk kongekrabbe. I tillegg vil vi få høre om skalldyrsatsningen som nå gjøres i Kina. Vi vil også få innsikt i hvordan koronasituasjonen har påvirket Norway King Crab. 

- I del tre (kl. 12:00-13:00) er det de norske kaldtvannsrekene som får hovedrollen. Blant annet presenterer vi siste utviklingstrender i det globale rekemarkedet, og vi får en aktuell innføring i de to største rekemarkedene - Sverige og England. Vi får også høre hvordan koronasituasjonen har påvirket rekeprodusenten Stella Polaris, avslutter Voraa.