2018 var et begivenhetsrikt år med tanke på tørrfisk. Den 22. januar 2018 arrangerte vi i Sjømatrådet et møte med tørrfisknæringen om Italia og Afrika. Tilbakemeldingene var så gode at vi ønsker å gjenta dette mandag den 21 januar 2019. Møtested vil også i år være Thon Hotel i Svolvær.

Hovedhensikten med møtet er å få diskutert planlagt strategi og aktiviteter på tørrfisk i 2019 med dere utfra vedtatt budsjett, samt gi en evaluering av årets aktiviteter. Fokus vil ligge på markedene Italia og Nigeria (Afrika), men vi vil også ta opp markedssituasjonen i Norge. Det vil dessuten bli gitt en overordnet presentasjon på artsstrategi for tørrfisk.

Agenda vil dermed bli mer eller mindre som følger: 

  • 1200: Enkel lunsj på Thon Hotel for de det passer for 
  • 1300: Velkommen
  • 1310: Årstrategi for tørrfisk 
  • 1330: Plan for Italia

- Evaluering 2018 

- Mål, startegi 2019-2021 og aktiviteter i 2019 

  • 1430: Plan for Afrika

- Evaluering 2018 

- Mål, startegi 2019-2021 og aktiviteter i 2019 

  • 1530: Øvrige markeder 
  • 1600: Eventuelt
  • 1730: Middag for de det passer for 

Påmeldingsfrist er 10/1/19, men fint om vi får tilbakemelding så snart som mulig.