2014 går mot slutten og med det avrunder vi snart et nytt sterkt sjømatår. Igjen melder både eksportører og vi i Norges sjømatråd om rekorder og aldri før har verdien av sjømateksporten vært høyere.

Den 7. januar 2015 presenterer vi de endelige eksport-tallene, våre analyser og trend-vurderinger på den årlige Årstallskonferansen i Tromsø. Men jeg kan allerede nå avsløre hva som ligger bak de sterke resultatene: En dynamisk og hardtarbeidende sjømatnæring som frembringer sunne råvarer til en verden som etterspør stadig mer sjømat.

Nordmenn har levd av og ved havet i tusenvis av år. Våre evner til å høste bærekraftig av havets ressurser har gitt oss et ry som en ledende sjømatnasjon. Denne lederposisjonen gir gjennomslag i sjømatverden og rapporter fra Norge når langt ut over våre landegrenser. Det er derfor av stor betydning at den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet i desember gjorde det kjent at sjømaten vår er trygg, sunn og viktig for folkehelsen. Meldingen fra VKM er mottatt med stor glede i Sjømatrådet og vi skal sikre at den oppdaterte kunnskapen når ut til konsumenter over hele verden.

Et år i sjømatbransjen er preget av mange oppturer, men også raske endringer. I august ble norsk sjømat utestengt fra der russiske markedet. På ett døgn gjennomførte Sjømatrådet 150 intervjuer mens norske eksportører jobbet hektisk for å flytte store volumer laks, sild og ørret til kjøpere i andre markeder. Vår endringsdyktige sjømatnæring har så langt lykkes svært godt i håndteringen av utfordringene i markedet og det vil bli spennende å følge utviklingen inn i 2015.

Sjømatrådet har i 2014 startet en omfattende omlegging av vår strategi og vårt arbeid med, og for, norsk sjømatnæring. Vi har investert i nye systemer for å kunne levere enda bedre og mer skreddersydde data. I 2015 skal vi jobbe enda tettere med de enkelte selskapene innen markedsføring, kommunikasjon, beredskap og markedsinformasjon. Jeg håper du vil ta deg tid til å se vår lille årskavalkade for 2014 og lar det inspirere deg til samarbeid i året som kommer.

Terje E. Martinussen - Administrerende direktør i Norges sjømatråd