Her finner du sjømatrådets erklæring om samtykke til lagring av persondata for å bli registrert som bruker av våre tjenester.

Samtykkeerklæring

Jeg samtykker til at Norges sjømatråd AS (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om meg for å registrere deg som bruker av våre tjenester. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at sjømatrådet skal kunne registrere deg. For å kunne sende deg evalueringsskjema for Sjømatrådets arbeid, trenger vi samtykke fra deg.

Er du allrede registrert i våre systemer vil vi kun lagre oppdatert informasjon om deg.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Dette kan du gjøre her.

Jeg er informert om og klar over mine rettigheter som registrert etter personvernforordningen, for eksempel min rett til å kreve innsyn eller retting av mine personopplysninger. Du kan kreve innsyn eller retting ved å sende oss en e-post.

Jeg er klar over at det er mer informasjon om Behandlingsansvarliges sin bruk av personopplysninger i Behandlingsansvarliges personvernerklæring som er tilgjengelig her.

Under finner du databehandlere av personopplysningene. Sjømatrådet kan be om de opplysningene som kommer frem under, men vil etterstrebe å minimere omfanget av personopplysninger og kun be om det som er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg.

Jeg er informert om følgende mottakere av mine personopplysninger:

 • SuperOffice AS
  • Formål: Håndtering av relasjoner og interessenter.
  • Persondata som lagres: Navn, firma/avdeling, telefonnummer/mobilnummer, e-post, stillingstittel/rolle/posisjon, adresse, notater, interesse/kompetanse, brukernavn til Sjømatrådets webtjenester, bilde, aktivitetshistorikk som e-post, tilbud, kontrakter, møter, telefonsamtaler, nyhetsbrev og nyhetsbrev atferd.
  • Lagringstid: Der vi vurderer at vi ikke har en dialog eller aktivitet med person, beholder vi persondata i inntil 3 år.
 • eMarketeer AB
  • Formål: Kunne kommunisere med personer som ønsker informasjon om nyheter, konferanser, seminarer, messer, samt de som ønsker våre tjenester.
  • Persondata som lagres: Navn, firma/avdeling, telefonnummer/mobilnummer, e-post, stillingstittel/rolle/posisjon, adresse, nyhetsbrev og nyhetsbrev atferd
  • Lagringstid: Der vi vurderer at vi ikke har en dialog eller aktivitet med person, beholder vi persondata i inntil 3 år. Vi må beholde epostadresser til personer i systemet, som ikke ønsker å motta informasjon fra oss (avmeldt nyhetsbrev).
 • Survey Monkey
  • Formål: Webskjema integreres i våre nettsider slik at eksterne kan fylle ut søknader/registreringer.
  • Persondata som lagres: Navn, firma/avdeling, telefonnummer/mobilnummer, e-post, stillingstittel/rolle/posisjon, adresse og interesser/kompetanse.
  • Lagringstid: Avhengig av lengde på kunderelasjon.
 • Questback AS
  • Formål: Evaluering av våre aktiviteter.
  • Persondata som lagres: Navn, epost og webatferd som status besvarelse og svar avgitt på spørreundersøkelser (hvis ikke anonym).
  • Lagringstid: Til det slettes manuelt ved periodisk gjennomgang.
 • BrandMaker GmbH
  • Formål: Brukerautentisering (pålogging til våre begrensede webtjenester).
  • Persondata som lagres: Navn, firma/avdeling, epost, tittel/rolle/posisjon, brukernavn, passord (kryptert), aktivitetshistorikk (webatferd og IP-adresse)
  • Lagringstid: 3 år når brukeren ikke har benyttet systemet.
 • Kantar TNS AS
  • Formål: Evaluering av Sjømatrådets arbeid.
  • Persondata som lagres: Epostadresse.
  • Lagringstid: Avhengig av lengde på kunderelasjon.
 • Microsoft (Azure)
  • Formål:
   • Pålogging: Bruker autentisering (pålogging til våre begrensede webtjenester).
   • Sikkerhetskopi: Kunne gjenopprette data ved behov fra våre systemer som er skybaserte.
  • Persondata som lagres:
   • Pålogging: Navn, firma/avdeling, epost, brukernavn, passord (kryptert), aktivitetshistorikk (webatferd)
   • Sikkerhetskopi: Persondata vil kunne finnes i de systemene det taes en sikkerhetskopi av. Vurdering av persondata er gjort under hvert enkelt system.
  • Lagringstid:
   • Pålogging: Avhengig av lengde på kunderelasjon.
   • Sikkerhetskopi: Ved gjenoppretting av ev. sikkerhetskopi kan ev. tidligere slettet persondata bli gjenopprettet og dette må håndteres/slettes.