Mattilsynet har oppdatert sine internettsider med hensyn til registrering av virksomheter som ønsker å bli godkjent for eksport til Brasil.

På lik linje med registrering av virksomheter til Kina, Vietnam og Russland har Mattilsynet etablert en ny produksjonsform i Mattilsynets skjematjenester (MATS).

Det er viktig at alle næringsaktører leser dette og registrerer seg i den nye produksjonsformen. Man finner alle opplysninger finnes ved å gå inn på startsiden til «Eksport av fisk og sjømat til Brasil» og følge linkene på siden.

Det er også lagt opp egen Q&A for å besvare de mest relevante spørsmålene, samt en brukerveiledning i forbindelse med registreringen i MATS.

Frist for å registrere seg er 1. november 2018. Mattilsynet vil etter dette oversende oppdatert liste kvartalsvis til Brasil.

Viktig! Produsenter som meldte sin interesse for registrering til Brasil via Sjømatrådet våren 2018 trenger ikke registrere seg, da Mattilsynet allerede har registrert disse produsentene.