Ifølge EUs merkedirektiv kan medlemslandene i EU stille krav til hvilket av de offisielle EU-språkene som skal benyttes ved merking.

Som eksempel kan spanske myndigheter derfor bestemme at merkingen skal være på spansk. Merkedirektivet åpner imidlertid for at man kan benytte etiketter hvor teksten gjengis på flere språk. I dette tilfellet betyr det at man minimum må benytte spansk tekst.

Artikkel 16 I EUs direktiv 2000/13EC sier følgende:

2. Within its own territory, the Member State in which the product is marketed may, in accordance with the rules of the Treaty, stipulate that those labelling particulars shall be given in one or more languages which it shall determine from among the official languages of the Community.

Kvalitetsforskriften i Norge stiller også krav i § 21 -2 nr. 8 at emballasje ved eksport skal merkes på et språk som er godtatt i mottakslandet/forbrukslandet.