EU har siden 2010 krevd fangstsertifikat for villfanget fisk som importeres. Kravet gjelder enten fisken eksporteres direkte eller via tredjeland. EUs forordning har som formål å forebygge, avverge og stanse ulovlig, urapportert og uregulert fiske.

De norske fiskesalgslagene skal etter deres myndighetspålagte kontrollfunksjon i henhold til havressursloven utstede og godkjenne norske fangstsertifikater.

Fiskeridirektoratet fungerer som kontrollinstans og får kopi av alle sertifikater som utstedes. Utstedelse og godkjenning vil skje elektronisk gjennom www.catchcertificate.no. Eksport til EU av fisk som ikke er fanget av et norsk fartøy skal medfølges av lager- eller produksjonserklæring. Utstedelse og godkjenning av disse dokumentene vil også skje elektronisk gjennom samme portal.