100 ledende forskere fra hele verden har talt: Å øke sjømatkonsumet blir helt essensielt for å løse klodens miljø-, kostholds- og samfunnsutfordringer.

På oppdrag fra Stockholm Resilience Centre, Stanford University og EAT har 100 ledende forskere fra mer enn 25 vitenskapelige institusjoner over hele verden vurdert sjømatens betydning for å sikre sunne, rettferdige og bærekraftige matsystemer i fremtiden.

Etterspørselen vil fordobles

I denne uken ble hovedkonklusjonen i de fem første vitenskapelige artiklene i Blue Food Assessment presentert, og det er et stort ansvar sjømaten blir tildelt, ifølge den stjernespekkete forskergruppen:

  • Verdens befolkning må spise mer sjømat for å bidra til å løse klodens miljø-, kostholds- og samfunnsutfordringer
  • Sjømat har flere ernæringsmessige fordeler og bærekraftsgevinster enn animalske matvarer fra landbruk
  • Etterspørselen etter sjømat forventes å være doblet innen 2050
  • Veksten må komme i havbruk, da det er betydelig potensiale for vekst
  • Mangfoldet i havet må utnyttes enda bedre enn i dag

Stort sprang for sjømaten

- Kostholdskampene har ofte stått mellom kjøtt og planter, slik at det enorme potensialet i havet i stor grad har blitt oversett. Med disse rapportene har sjømaten tatt et stort sprang inn i den viktige debatten om våre fremtidige matsystemer, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

For å lykkes i skiftet mot et mer bærekraftig og sjømatbasert kosthold, mener Larsen at det trengs handling i hele verdikjeden, fra myndigheter til produsenter og forhandlere og helt til forbrukeren.

Har et ansvar

– Det er en stor utfordring og byr bokstavelig talt på et hav av muligheter. Samtidig er det en oppgave som også kommer med et stort ansvar. Vi må fortsette å utvikle et bærekraftig havbruk, fremme et ansvarlig og velstyrt fiskeri og sørge for at forbrukerne kan ta bevisste og velinformerte beslutninger om sine matvalg, sier Renate Larsen.

Les mer her!