Norge eksporterte sjømat for 9,6 milliarder kroner i august. Det er en økning på 2,3 milliarder kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med august i fjor.

- Norsk sjømateksport har aldri hatt en høyere verdi i en august-måned før. En gradvis gjenåpning av verdenssamfunnet har åpenbart hatt en positiv effekt. Det er svært gledelig å se at sunn, smaksrik og bærekraftig sjømat fra Norge er så ettertraktet i det globale markedet, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Verdiveksten på 32 prosent er tidenes høyeste målt mot tilsvarende måned året før. Arter som laks, makrell, klippfisk og kongekrabbe bidro aller mest til denne økningen.

Foran rekordåret

- Aldri før har eksporten av laks vært like høy i en august-måned. Det skyldes blant annet høy produksjon og en sterk etterspørsel etter hvert som flere hoteller og restauranter har åpnet opp i markedene. For makrell skyldes den sterke måneden først og fremst en rekordtidlig start av fangstsesongen, sier Renate Larsen.

Tallenes tale for sjømateksporten hittil i år viser også en solid utvikling:

Se flere nøkkeltall her!
 • Hittil i år er det eksportert sjømat for 72,9 milliarder kroner
 • Det er 7 prosent høyere inn i samme periode i fjor
 • Det er 5,44 milliarder kroner foran samme periode i rekordåret 2019

Tidenes beste august for laks

 • Det ble eksportert 113 900 tonn laks til en verdi av 7 milliarder kroner i august.
 • Volumet økte med 21 prosent.
 • Verdien økte med 1,7 milliarder kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk laks i august.

- Vi har aldri hatt en sterkere august for lakseeksporten, verken i volum eller verdi. Økt turisme og en gradvis gjenåpning av restaurantsektoren er to av forklaringene. Samtidig ser vi også at hjemmekonsumet øker i flere markeder, noe som har løftet etterspørselen etter laks sammenlignet med august i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Polen økte mest

Polen var det største vekstmarkedet for laks i august.

- Det er fortsatt høy etterspørsel etter bearbeidede produkter som røkt laks og ferdigpakkede lakseporsjoner for salg i detaljhandelen i markeder som Tyskland, Frankrike og Italia. Dette gjør at salget av laks som råvare til foredlingsindustrien øker, sier Aandahl.

Vekst for ørret

 • Det ble eksportert 6 400 tonn ørret til en verdi av 404 millioner kroner i august.
 • Volumet falt med 6 prosent.
 • Verdien økte med 79 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Hviterussland, USA og Ukraina var de største markedene for norsk ørret i august.

Økning for fersk torsk

 • Norge eksporterte 2 500 tonn fersk torsk til en verdi av 94 millioner kroner i august.
 • Volumet økte med 16 prosent.
 • Verdien økte med 8 millioner kroner, eller 10 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Danmark, Sverige og Tyskland var de største markedene for fersk torsk fra Norge i august.

Eksporten av fersk filet av torsk til Sverige har økt med 215 tonn, eller 50 prosent, hittil i år. I august endte veksten på 76 prosent sammenlignet med august i fjor.

- Det er verdt å registrere at 21,5 tonn, eller 28 prosent, av eksporten av fersk torskefilet til Sverige i august var av oppdrettet torsk, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Vekst til Tyskland

Et annet hvitfiskmarked som er i vekst, er Tyskland.

- Mye av Tysklands import av norsk torsk har vanligvis gått via Danmark, men de siste månedene har vi sett en kraftig vekst i direkteeksporten av fersk hel torsk til Tyskland. I løpet av de siste fire månedene er det eksportert over 1 150 tonn fersk hel torsk fra Norge til Tyskland. Dette er en økning på over 1 000 tonn sammenlignet med samme periode i fjor, sier Brækkan.

Stabilt for fryst torsk

 • Norge eksporterte 3 500 tonn fryst torsk til en verdi av 142 millioner kroner i august.
 • Det er en reduksjon i volum på 1 prosent.
 • Verdien er på samme nivå som august i fjor.
 • Kina, Storbritannia og Nederland var de største markedene for fryst torsk fra Norge i august.

Vekst for klippfisk

 • Norge eksporterte 6 900 tonn klippfisk til en verdi av 359 millioner kroner i august.
 • Det er en økning i volum på 52 prosent.
 • Verdien økte med 141 millioner kroner, eller 64 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var de største markedene for norsk klippfisk i august.

- I august ble volumet av klippfisk av torsk til Portugal mer enn doblet, sammenlignet med august i fjor. Hittil i år er det en økning i eksportvolum på nesten 800 tonn, eller 7 prosent. Eksportvolumet både i august og hittil i år er imidlertid noe lavere enn i 2019. Vi er likevel optimistiske når det gjelder utviklingen i markedet for klippfisk i Portugal fram mot jul, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Størst økning til Brasil

Etter en svak start på året er Brasil nå det landet med størst økning i eksportvolum av klippfisk hittil i år, med mer enn 1 800 tonn høyere volum enn i fjor.

- Hittil i år er eksportvolumet for klippfisk av både torsk og sei økt med over 20 prosent. I august så vi en ytterligere volumvekst til Brasil på 300 tonn, eller 157 prosent, for torsk. Også for sei går eksporten bra. Her var veksten på 600 tonn, eller 202 prosent, sier Brækkan.

Optimistisk utsending

Totalt importerte Brasil nesten 1 700 tonn klippfisk i august, til en verdi av 83 millioner kroner.

- De fire siste månedene har eksportvolumet av klippfisk av sei og torsk vært høyere enn i 2019. Denne gode utviklingen gir optimisme og tro på at landet nå er på rett kurs, sier Norges sjømatråds utsending til Brasil, Øystein Valanes.

Saltfisk-nedgang

 • Norge eksporterte 890 tonn saltfisk til en verdi av 43 millioner kroner i august.
 • Det er en reduksjon i volum på 20 prosent.
 • Verdien falt med 7 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Portugal, Italia og Canada var de største markedene for norsk saltfisk i august.

Verdien falt for tørrfisk

 • Norge eksporterte 277 tonn tørrfisk til en verdi av 41 millioner kroner i august.
 • Det er en reduksjon i volum på 8 prosent.
 • Verdien falt med 2 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Italia, Nigeria og USA var de største markedene for norsk tørrfisk i august.

Tørrfiskeksporten til Italia fortsetter veksten i august, med 9 prosent økning i eksportvolum på tørrfisk av torsk. Også til Nigeria fortsetter veksten, med 67 prosent økt eksport av tørkede hoder, og 20 prosent økt eksport av hel tørrfisk siste måned.

- Markedet for tørrfiskprodukter til Nigeria har i år vært tidenes høyeste, og etterspørselen etter norsk tørrfisk i Nigeria er fortsatt stor, sier Norges sjømatråds utsending til Vest- og Sentral-Afrika, Trond Kostveit.

Eksportfall for sild

 • Norge eksporterte 11 300 tonn sild til en verdi av 143 millioner kroner i august.
 • Volumet falt med 2 prosent.
 • Verdien falt med 20 millioner kroner, eller 12 prosent mot august i fjor.
 • Polen, Spania og Ukraina var de største markedene for norsk sild i august.

Juli og august er lavsesong for sildeeksporten, og det vises også på eksportstatistikken.

- Vi hadde i tillegg en noe svakere nordsjøsildesesong sammenlignet med samme periode i fjor, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.

Normalisering i markedet

Så langt i år ligger den totale sildeeksporten foran samme periode i fjor, med en vekst på 2 prosent i verdi og 4 prosent i volum.

- I kjernemarkedene Polen og Tyskland ser vi nå en normalisering av sildekonsumet etter at koronapandemien bidro til en markant økning, sier Jan Eirik Johnsen.

Eksepsjonell makrellmåned

 • Norge eksporterte 32 800 tonn makrell til en verdi av 463 millioner kroner i august.
 • Det er en økning i volum på 506 prosent.
 • Verdien økte med 369 millioner kroner, eller 390 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Kina, Egypt og Nederland var de største markedene for norsk makrell i august.


Eksporten av makrell i august ble en solid rekord både i verdi og volum. Den forrige verdirekorden for august kom i 2019 og var på 158 millioner kroner. Når det gjelder volum, var augustrekorden 15 000 tonn i 2001. Denne sesongen er det imidlertid en betydelig kvoteøkning.

- I år har det vært en rekordtidlig sesongstart. I de tre siste ukene har den norske flåten lagt ned en fabelaktig innsats, og det ble landet 147 000 tonn makrell i august. Den forrige rekorden var på 34 000 tonn fra 2002, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.

Vekst for kongekrabbe

 • Norge eksporterte 349 tonn kongekrabbe til en verdi av 155 millioner kroner i august.
 • Det er en økning i volum på 1 prosent.
 • Verdien økte med 47 millioner kroner, eller 43 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Sør-Korea, Hongkong SAR og USA var de største markedene for norsk kongekrabbe i august.

Historisk er august en sterk måned for eksport av rød kongekrabbe, og august i år er intet unntak.

- Aldri før har eksportverdien av kongekrabbe for en enkeltmåned vært høyere enn i august i år. Det skyldes en fortsatt høy etterspørsel og gode priser på både levende og fryst kongekrabbe til våre viktigste markeder i Asia og Nord-Amerika, sier Josefine Voraa, skalldyransvarlig i Norges sjømatråd.

Solid verdiøkning

Hongkong SAR seiler opp som det største vekstmarkedet for levende rød kongekrabbe i august, med en økning på 40 millioner kroner, eller 632 prosent.

- Utfordrende logistikk til det kinesiske fastlandet medførte at større volumer med levende kongekrabbe ble eksportert direkte til Hongkong SAR, sier Voraa.

Levende kongekrabbe sto for 80 prosent av eksportvolumet og verdien i august. Det er en solid verdiøkning på 43 millioner kroner, eller 53 prosent, sammenliknet med august i fjor.

Snøkrabbe-kvoten er fisket opp

 • Det ble eksportert 33 tonn snøkrabbe til en verdi av 9 millioner kroner i august.
 • Det er en reduksjon i volum på 73 prosent.
 • Verdien falt med 11 millioner kroner, eller 54 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Sør-Korea, USA og Tyrkia var de største markedene for norsk snøkrabbe i august.

Årsaken til eksportnedgangen i august skyldes at norske fartøy fisket opp hele kvoten allerede i juli i år.

- I motsetning til i fjor, da det var en positiv utvikling i eksporten av snøkrabbe i andre halvår, har det i år vært godt fiske og sterk etterspørsel i første halvår, sier Josefine Voraa, skalldyransvarlig i Norges sjømatråd.

I årets første åtte måneder er det eksportert snøkrabbe for i underkant av 809 millioner kroner, en økning på 208 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Nedgang for reker

 • Det ble eksportert 939 tonn reker til en verdi av 68 millioner kroner i august.
 • Det er en reduksjon i volum på 5 prosent.
 • Verdien falt med 10 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Sverige, Storbritannia og Finland var de største markedene for norske reker i august.

Etter en utfordrende rekeeksport til Storbritannia i fjor som følge av koronapandemien er nå markedet i ferd med å bli normalisert.

- Gjenåpningen av hotell-, restaurant- og kantinesektoren har bidratt til at Storbritannia igjen er det nest største markedet for norske reker. I august økte verdien av rekeeksporten til Storbritannia med 4,2 millioner kroner, eller 70 prosent, sammenliknet med samme måned i fjor, sier Josefine Voraa, skalldyransvarlig i Norges sjømatråd.