2020 var et ganske bra år for laks- og ørretekspoeten til Thailand til tross for koronapandemien – mye takket være thailendernes sult på sushi.

Da koronapandemien traff Thailand tidlig i fjor vår svarte landet med tre måneders streng lockdown. Restauranter stengte, hoteller stengte, det ble portforbud, innreiseforbud og hele den viktige turistnæringen gikk ned i knestående. I Thailand står turistnæringen for nesten 22 prosent av landets økonomi, og dermed forsvant mange menneskers inntekstgrunnlag.

Koronapandemien med lockdown og logistikkproblemer slo også ned på den norske laks- og ørreteksporten, men sett hele 2020 under ett var nedgangen langt mindre enn forventet, sier sjømatutsending i Sørøst-Asia, Asbjørn Warvik Rørtveit.

-Totalt sett for alle kategorier av laks og ørret var volumnedgangen på 11 prosent og verdinedgangen på 16 prosent i forhold til året før. Det er en mindre nedgang enn i en rekke andre markeder. Dette er tall vi kan si oss fornøyd med når vi ser på de sterke og langvarige koronatiltakene i Thailand og det totale bortfallet av turistnæringen.

Men, enda mer fornøyd er Rørtveit når han studerer 2020-tallene for fersk laks og ørret.

-Totalt eksporterte vi 17 000 tonn fersk laks og ørret til Thailand i fjor. Det er en nedgang på kun tre prosent sammenliknet med toppåret 2019 – selv om turistene var borte.

-Tallene forteller oss at thailendernes laks- og ørretkonsum har økt, også i koronaåret 2020.

Sushisultne thailendere

Thailand er et stort sjømatmarked der mye sjømat eksporteres, importeres, videreforedles og spises. I dette markedet har fersk norsk laks og fjordørret en markedsandel på rundt 90 prosent og dermed få konkurrenter. Det er en stor fordel siden en god del av konsumøkingen skyldes sushibølgen som har kommet sigende inn over Thailand. Bare i hovedstaden Bangkok anslås det å være over 2000 japanske restauranter med sushi-servering. Det gjør Bangkok til én av byene i verden, utenfor Japan, som har høyest konsentrasjon av japanske restauranter. Det er også en økende andel av «all you can eat»-restauranter som ofte har sashimi av laks på menyen.

Rundt 80 prosent av den ferske laksen fra Norge selges gjennom restauranter og storhusholdning, og nesten like stor andel av thailenderne sier de spiser sushi minst én gang i måneden. Samtidig er laks den klart mest foretrukne sushifisken.

I tillegg til økt sushikonsum har også lavere priser og kampanjer har gjort sitt for å holde konsumet av fersk laks og ørret oppe i 2020.

-Som følge av pandemien har prisene på fersk laks og ørret vært lavere enn i 2019. Men til tross for pandemien har vi kjørt jevnlige kampanjer for laks og ørret gjennom hele 2020. Foreløpige resultater viser at kampanjene hatt god effekt og trigget både konsumet og kjennskapen til de norske fiskeartene, kan Rørtveit fortelle.

Nytt år, nye kampanjer

Per i dag har Thailand, med sine rundt 70 millioner innbyggere, registrert nesten 13 000 smittetilfeller og 71 dødsfall som følge av pandemien. Men tallene er på vei oppover, etter flere måneder uten strenge koronarestriksjoner.

-Thailand var nesten tilbake til normalen, men siden slutten av desember har smittetrenden vært noe økende. Nå er det derfor innført nye restriksjoner. Så langt er de imidlertid mindre omfattende enn i vår og varierer fra region til region, forteller Asbjørn Warvik Rørtveit.

Den uforutsigbare situasjonen gjør at kampanjene for norsk sjømat i Thailand i år som i fjor, i all hovedsak blir på digitale plattformer.

-Thailand er et stort og variert sjømatmarked der det er helt essensielt å holde trykket oppe for å skille seg ut. For fryste lakseprodukter tar spesielt Chile stadig større markedsandeler, og i år har vi sett at Australia har tatt andeler innen fersk laks. Det er derfor viktig at vi møter konkurransen ved å promotere den norske sjømatens høye kvalitet og opphav.

Ni av ti thailendere mener at sjømatens opprinnelsesland er en indikator på kvalitet. Samtidig har sjømat med norsk opprinnelse høy anseelse. Likevel er det slik at mange fortsatt tror at norsk laks kommer fra Japan - det til tross for at japanerne ikke produserer atlantisk laks.

-Paradoksalt nok viser undersøkelsene også at thailenderne foretrekker japansk laks fremfor norsk, sier sjømatutsendingen.

Men Norge drar innpå. I 2019 utførte Sjømatrådet en undersøkelse som viste at 41 prosent av thailenderne foretrakk japansk laks, mens 27 prosent foretrakk den norske. I 2020 økte andelen som valgte norsk laks til 36 prosent, mens 37 prosent stemte for den japanske. Undersøkelsen skal gjentas i år, og sjømatutsendingen følger spent med i utviklingen i preferansene til thailandske forbrukere og utviklingen i det thailandske sjømatmarkedet.

-Mye avhenger av hvordan pandemien utvikler seg, men jeg har god tro på at thailendernes sult på sushi vil fortsette å øke. Det er også svært sannsynlig at eksporten av norsk laks og ørret vil ta seg godt opp når turistene kommer tilbake til Thailand, avslutter Asbjørn Warvik Rørtveit som jobber som Norges sjømatutsending i Sørøst-Asia.