Sjømatrådet ønsker å øke tilgjengeligheten av innsiktsdatabasene og har nå lansert en egen API-portal. Den skal gjøre jobben for eksportørene enda enklere.

- Vi jobber kontinuerlig med å tilgjengeliggjøre data og innsikt for våre kunder, og den nye portalen er en del av dette utviklingsarbeidet. Når vi nå kan tilby en automatisert og mer effektiv løsning, blir det enda enklere å hente ut oppdaterte data fra basene våre, sier forretningsutvikler Børge Lotre i Norges sjømatråd.

Egenutviklet portal

Nå samles alle API-er fra Sjømatrådet i en egenutviklet portal som gjør det enkelt å få oversikt over hva som finnes og hvordan det kan tas i bruk.

API er forkortelsen for Application Programming Interface og er et digitalt bindeledd mellom to systemer.

- På samme måte som en servitør er bindeleddet mellom en restaurantgjest og kjøkkenet, gjør API-et det mulig for to applikasjoner å kommunisere med hverandre. I vårt system er det eksportørenes systemer og Sjømatrådets innsiktsbaser som kobles sammen på en sømløs måte, sier systemutvikler Kia Johanna Uuskartano i Norges sjømatråd.

Kan utvikle egne løsninger

I portalen vil brukerne finne dokumentasjon på API-ene og kan teste dem ut direkte. Eksportørene kan deretter utvikle sine egne løsninger, som benytter data fra API-ene.

- Sjømatrådet har verdens største innsiktsdatabase for sjømat, med en stor bredde i innholdsporteføljen. Dette ønsker vi å dele med eksportørene på en moderne og effektiv måte. I første om gang er det handelsstatistikk som tilbys som API, og her vil brukerne kunne hente data for norsk eksportstatistikk, forklarer Børge Lotre.

Tilgang til handelsstatistikken

API-portalen er tilgjengelig her!

Her kan alle eksportører logge seg på med samme brukernavn/passord som på seafood.no.

- Når de logger på, får de automatisk tilgang til API for handelsstatistikken. Her kan de selv utforske og teste måneds- og ukesstatistikken. I tiden fremover kommer vi til kontinuerlig å jobbe med å tilgjengeliggjøre flere API-er. Det som står på planen framover er tollkvoter, globale varestrømmer og oppskrifter, sier Lotre.

Ønsker tilbakemelding fra brukerne

Dersom noen opplever feil, trenger hjelp, opplever problemer med å logge på eller støter på andre utfordringer med datakvalitet, kan dette rapporteres via følgende E-post: insight@seafood.no