I lys av normalisering av forhold mellom Norge og Kina, inviterer Sjømatrådet til dialogmøter i utvalgte byer i første halvdel av februar.

Det er mye interesse for hva som vil skje i Kina fremover og Sjømatrådet vil derfor invitere næringen til dialogmøter i starten av februar. Vi vil gjerne treffe så mange som mulig og legger derfor opp til møter i Tromsø, Trondheim, Bergen og Ålesund, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsadgang og markedsinnsikt.

Markedsadgang

Markedsadgang er selvsagt et tema alle er opptatt av, men ikke minst er det viktig for oss å få innspill på det arbeidet og prioriteringer som skal gjøres i markedet fremover. Derfor håper vi på godt oppmøte på dialogmøtene, sier Rørtveit.

Hele næringa

Laksen har som kjent vært Norges spydspiss i Kina, men dette blir et møte for alle aktører med interesse for Kina. Alle er velkommen og vi håper på bred oppslutning fra hele sjømatnæringa, sier Rørtveit. Sjømatrådets utsending til Kina, Sigmund Bjørgo, vil presentere markedsadgangssituasjonen, innsikt om markedet, og dele tanker om muligheter og potensial i Kina. Det er mye som skal skje fremover og Sjømatrådet skal gjøre det vi kan for å bidra til en normalisert markedsadgang for den norske sjømatnæringen, sier Bjørgo.

Dialogmøter vil avholdes på følgende steder og på følgende datoer.
Direkte påmelding kan gjøres ved å følge påmeldingslenke for aktuelt møte.

Tromsø

3. februar, kl. 11:00 – 13:00
Kystens Hus 2.etg , Stortorget 1
Påmelding: Tromsø: 3.februar

Trondheim

7.februar, kl. 11:00 – 13:00
Clarion Hotel & Congress
Påmelding: Trondheim: 7.februar

Bergen

8. februar, kl. 11:00 - 13:00
Radisson Blu (Bryggen)
Påmelding: Bergen: 8.februar

Ålesund

9. februar, kl. 11:00 – 13:00
Ålesund Airport Hotel
Påmelding: Ålesund: 9.februar

Vel møtt!