Norge eksporterte sjømat for 7,1 milliarder kroner i august. Det er en økning på 32 prosent eller 1,7 milliarder kroner målt mot august i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 56,3 milliarder kroner. Det er en økning på 25 prosent eller 11,2 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

Laks og ørret

Det ble eksportert laks for 5,3 milliarder kroner i august måned. Det er en økning på 42 prosent eller 1,6 milliarder kroner fra august i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 37,8 milliarder kroner, som er en økning på 29 prosent eller 8,5 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i august måned 58,24 kroner per kilo mot 43,30 kroner i august i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i august.

I august måned ble det eksportert ørret for 355 millioner kroner. Det er en økning på 102 prosent eller 179 millioner fra august i fjor. Hittil i år er det eksportert ørret for 2,6 milliarder kroner. Det er en økning på 97 prosent eller 1,3 milliard kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og Japan kjøpte mest ørret fra Norge i august.

Fersk- og fryst torsk

I juli ble det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 69 millioner kroner. Det er en økning på 7 prosent eller 4 millioner kroner fra august i fjor.

Hittil i år er det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 1,8 milliarder kroner. Det er en økning på 13 prosent eller 197 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge eksporterte fryst torsk, inklusiv filet, for 161 millioner kroner i august. Det er en økning på 31 prosent eller 38 millioner kroner fra august i fjor. Hittil i år har Norge eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 1,6 milliarder kroner. Det er en økning på 35 prosent eller 425 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Klippfisk og saltfisk

I august ble det eksportert klippfisk for 263 millioner kroner, en nedgang på 14 prosent eller 45 millioner kroner fra august måned i fjor. Hittil i år er det eksportert klippfisk for 2,1 milliarder kroner. Det er en nedgang på 13 prosent eller 305 millioner kroner fra samme periode i fjor.

I august måned ble det eksportert saltfisk for 46 millioner kroner. Det er en økning på 94 prosent eller 22 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert saltfisk for 983 millioner kroner. Det er en økning på 8 prosent eller 72 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Sild og makrell

I august ble det eksportert sild for 147 millioner kroner. Det er en nedgang på 12 prosent eller 20 millioner kroner sammenlignet med august i fjor. Hittil i år er det eksportert sild for 1,8 milliarder kroner. Det er en økning på 40 prosent eller 517 millioner kroner fra samme periode i fjor. Tyskland og Polen var de største markedene for sild i august.

I august ble det eksportert makrell for 60 millioner kroner. Det er en nedgang på 30 prosent eller 26 millioner kroner fra august i fjor. Hittil i år er det eksportert makrell for 1,3 milliarder kroner. Det er en økning på 18 prosent eller 197 millioner kroner. Hittil i år har Sør-Korea og Japan vært de viktigste markedene for makrell.