Norge eksporterte sjømat for 18,4 milliarder kroner i oktober. Det er en økning på 3,3 milliarder kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Aldri tidligere har Norge eksportert sjømat for en høyere verdi i en enkeltmåned enn i oktober. Siste toppnotering stammer fra mars i år. Da endte eksportverdien på 15,7 milliarder kroner.

Tidenes beste enkeltmåned

- Verdiveksten for laks fortsetter, og det bidro sterkt til at oktober ble tidenes beste enkeltmåned for norsk sjømateksport. Kombinasjonen av høye laksepriser, økte eksportvolum og den svake norske kronen løftet totalverdien til et historisk høyt nivå, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

I oktober eksporterte Norge laks for 12,5 milliarder kroner. Det utgjorde 68 prosent av den totale verdien av sjømateksporten i forrige måned og er en vekst på 22 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

Eksportverdien for laks har passert 100 milliarder kroner i 2023

- Hittil i år har eksportverdien for laks økt med 18 prosent målt i norske kroner, og i oktober passerte verdien 100 milliarder kroner for året så langt. Mye av verdiveksten kan imidlertid tilskrives en svakere norsk krone. Målt i euro har eksportverdien for laks kun økt 4 prosent hittil i år, forklarer Chramer.

Se flere nøkkeltall her!

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 142,4 milliarder kroner. Til sammenligning eksporterte Norge sjømat for 151,4 milliarder kroner i hele 2022, noe som da var ny rekord.

Tre faktorer drar opp verdien

- 2023 har så langt vært preget av høy matvareinflasjon, økte kostnader og en kraftig valutaeffekt. Dette er faktorer som har vært med å presse opp verdien målt i norske kroner. Resultatet er at sjømateksporten i år vil bli rekordhøy, sier Sjømatrådets administrerende direktør.

I takt med dyrtid og redusert kjøpekraft har det over tid vært en nedgang i både import og konsum av sjømat i mange av de store europeiske sjømatmarkedene.

- De siste måneders nedgang i inflasjonen, samt utsikter til en noe bedret økonomisk utvikling, gir imidlertid håp om at etterspørselen vil bedre seg i Europa fremover, sier Christian Chramer.

Fakta om sjømateksporten i oktober

 • De største markedene for norsk sjømateksport i oktober var Polen, Danmark og USA
 • Polen hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 740 millioner kroner, eller 41 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Eksportvolumet til Polen endte på 37 283 tonn, noe som er 18 prosent høyere enn samme måned i fjor
 • Det ble eksportert sjømat til totalt 116 land i oktober
 • Av de villfangede artene var det sild og makrell som hadde den største verdiveksten i oktober.

Kraftig verdivekst for laks

 • Norge eksporterte 138 530 tonn laks til en verdi av 12,5 milliarder kroner i oktober
 • Verdien økte med 2,3 milliarder kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
 • Det er en vekst i volum på 6 prosent
 • Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for laks i oktober

Polen hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 660 millioner kroner, eller 41 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 27 462 tonn, noe som er 18 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Økt foredling frem mot julesalget

- Årsaken er at foredlingen, spesielt til røkt laks, øker fram mot julesalget. Dette skjer til tross for at prisen målt i euro ligger over fjorårsnivået, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Italia var det tredje største vekstmarkedet for laks i oktober, etter Polen og Danmark. Veksten var på hele 50 prosent, til 2,3 milliarder kroner.

Sterk etterspørsel i Italia

- Til tross for at koronapandemien, økt inflasjon og høy prisvekst har bidratt til betydelig høyere levekostnader, har laksen har klart seg bra i det italienske markedet, sier Norges sjømatråds utsending til Italia, Tom-Jørgen Gangsø.

Han peker på den svake norske kronen som en forklaring, men også at det er relativt sterk etterspørsel etter norsk laks i Italia.

- Laksen har stor hylleplass i dagligvarehandelen sammenlignet med mye annen sjømat. I tillegg har det vært en stor økning i antall restauranter som har laks på menyen de siste årene. Det ser vi blant annet på økningen i antall pokè-restauranter, forklarer Gangsø.

Ørret økte i verdi

 • Norge eksporterte 6 305 tonn ørret til en verdi av 570 millioner kroner i oktober
 • Verdien økte med 118 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
 • Det er en vekst i volum på 28 prosent
 • USA, Ukraina og Thailand var de største markedene for ørret i oktober

Belarus hadde størst verdivekst denne måneden, med en eksportverdi på 37 millioner kroner, mot ingenting i fjor. Eksportvolumet endte på 439 tonn.

Verdifall for fersk torsk

 • Norge eksporterte 1 870 tonn fersk torsk til en verdi av 118 millioner kroner i oktober
 • Verdien falt med 11 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
 • Volumet falt med 9 prosent
 • Danmark, Spania og Nederland var de største markedene for fersk torsk i oktober

Eksportvolumet av oppdrettstorsk fortsetter å øke, og hele 44 prosent av eksportverdien av fersk torsk i oktober var oppdrettstorsk.

Totalt ble det i oktober eksportert 890 tonn fersk hel oppdrettstorsk, til en verdi av 52 millioner kroner. Dette er mer enn en dobling både i verdi og volum sammenlignet med oktober i fjor.

Villfanget torsk påvirkes av ulike faktorer

- Eksporten av villfanget fersk torsk faller i takt med lavere kvoter og landinger, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Mens Spania var det største destinasjonslandet for oppdrettstorsk i oktober, med et eksportvolum på over 300 tonn, endte over 80 prosent av den villfangede torsken i transittlandet Danmark.

Økt eksport til Spania

- Spanjolene elsker fersk norsk torsk og er vårt største skreimarked. Det er gledelig at eksporten av fersk torsk til Spania fortsetter også utenfor skreisesongen, sier Norges sjømatråds utsending til Spania, Tore Holvik.

Eksportvolumet av villfanget fersk torsk endte på 980 tonn, til en verdi av 66 millioner kroner. Dette er en nedgang på 42 prosent i volum og 38 prosent i verdi.

Fall i volum og verdi for fryst torsk

 • Norge eksporterte 4 349 tonn fryst torsk til en verdi av 246 millioner kroner i oktober
 • Verdien falt med 27 millioner kroner, eller 10 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
 • Volumet falt med 7 prosent
 • Kina, Polen og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i oktober

Selv om Kina var det største destinasjonslandet for fryst torsk i oktober, fortsetter volumet dit å synke, slik det har gjort i hele år.

Totalt ble det eksportert 1 375 tonn fryst torsk til Kina i oktober, noe som er 16 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

Laveste andel til Kina på 15 år

- Hittil i år har kun 17 prosent av eksporten av fryst torsk gått til Kina. Vi må helt tilbake til 2008 for å finne en lavere andel til dette markedet, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Andelen fryst torsk til Europa har økt betydelig i år, fra 56 prosent til 71 prosent.

- Økt geopolitisk risiko har gitt større oppmerksomhet rundt globale verdikjeder også i sjømatindustrien. Det kan være noe av forklaringen på denne utviklingen, sier Brækkan.

God måned for klippfisk

 • Norge eksporterte 11 204 tonn klippfisk til en verdi av 886 millioner kroner i oktober
 • Verdien økte med 178 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
 • Det er en vekst i volum på 19 prosent
 • Portugal, Brasil og Kongo-Brazzaville var de største markedene for klippfisk i oktober

4 700 tonn klippfisk av torsk ble eksportert i oktober, til en verdi av 571 millioner kroner. Dette er en økning på 19 prosent i volum, og 33 prosent i verdi sammenlignet med oktober i fjor.

Brasil var største marked for klippfisk av sei

For klippfisk av sei var eksportvolumet 5 600 tonn, til en verdi av 256 millioner kroner, noe som er en økning på 23 prosent i volum og 17 prosent i verdi. I tillegg ble det eksportert klippfisk av brosme og lange for henholdsvis 32 og 23 millioner kroner i oktober.

- For klippfisk av sei var Brasil det største markedet målt i verdi, tett etterfulgt av Kongo-Brazzaville, med en eksportverdi på henholdsvis 75 og 72 millioner kroner, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Nedgang til Portugal hittil i år

Portugal var som vanlig det største markedet for klippfisk av torsk, med hele 76 prosent av eksportverdien, og en økning i eksportvolum på 15 prosent i oktober.

Hittil i år er eksportvolumet av klippfisk til Portugal 6 prosent lavere enn i fjor.

Myndighetene reduserte momsen

- I april reduserte myndighetene i Portugal momsen på en rekke essensielle matvarer, deriblant klippfisk. Dette har gitt utslag i lavere utsalgspriser i butikk og økte salgsvolum. Momsreduksjonen vil bidra positiv på konsumet av klippfisk nå fram mot jul. Når denne ordningen etter planen skal avsluttes ved nyttår, kan det gi en negativ effekt på konsumet, sier Norges sjømatråds utsending til Portugal, Trond Rismo.

Vekst for saltfisk

 • Norge eksporterte 2 186 tonn saltfisk til en verdi av 153 millioner kroner i oktober
 • Verdien økte med 45 millioner kroner, eller 42 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
 • Det er en vekst i volum på 33 prosent
 • Portugal, Italia og Canada var de største markedene for saltfisk i oktober

Portugal hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 41 millioner kroner, eller 69 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Portugal endte på 1 153 tonn, noe som er 40 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Uendret verdi for tørrfisk

 • Norge eksporterte 521 tonn tørrfisk til en verdi av 135 millioner kroner i oktober
 • Verdien er uendret sammenlignet med oktober i fjor
 • Volumet falt med 4 prosent
 • Italia, Kroatia og USA var de største markedene for tørrfisk i oktober

Kroatia hadde størst verdivekst i oktober, med en økning i eksportverdi på 7 millioner kroner, eller 46 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Kroatia endte på 69 tonn, noe som er 26 prosent høyere enn samme måned i fjor.

- Eksportvolumet til vårt største tørrfiskmarked Italia sank med 60 tonn i oktober, til totalt 270 tonn. Hittil i år har imidlertid volumet til Italia økt 83 tonn, eller 4 prosent, til totalt 1617 tonn, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Positiv verdiutvikling for sild

 • Norge eksporterte 23 314 tonn sild til en verdi av 430 millioner kroner i oktober
 • Verdien økte med 22 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
 • Volumet falt med 20 prosent
 • Polen, Litauen og Tyskland var de største markedene for sild i oktober

Den viktige NVG-fangstsesongen kom i gang tidlig i oktober. De første ukene var rolige, men fra midten av måneden har det vært et godt fiske, med 36 200 tonn i uke 42 og 47 200 tonn i uke 43.

Dreining fra hel fryst sild til filet

Reduksjonen i eksportvolum skyldes en dreining fra hel fryst sild til filet.

- I fjor ble det eksportert 11 000 tonn fryst hel NVG-sild i oktober, mens eksporten falt til 2 600 tonn i år. Prisen på fryst hel NVG-sild ligger rundt 20 prosent høyere enn i fjor, og det er kun Egypt som henger med på disse prisene, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Så langt i år er det eksportert 61 500 tonn fryst hel sild, mot 94 000 tonn på samme tid i fjor. Det er en nedgang på 35 prosent.

- Det er fortsatt god etterspørsel etter sildefilet, og da spesielt i Litauen, Polen og Tyskland, forklarer Johnsen.

I oktober ble det eksportert 14 400 tonn filet, mot 11 300 tonn i samme måned i fjor, en økning på 27 prosent. Dette skjer selv om prisene for sildefilet i snitt økte med 18 prosent fra oktober i fjor til oktober i år.

- Lavere sildekvoter i år sammenlignet med fjoråret, og enda lavere kvote på NVG-sild til neste år, bidrar sammen med en svak krone til et høyt nivå på eksportprisene, sier Jan Eirik Johnsen.

Vekst i volum og verdi for makrell

 • Norge eksporterte 79 172 tonn makrell til en verdi av 1,8 milliarder kroner i oktober
 • Verdien økte med 357 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
 • Det er en vekst i volum på 4 prosent
 • Japan, Sør-Korea og Kina var de største markedene for makrell i oktober

Godt volum og en rekordhøy snittpris for makrellen ga rekordhøy eksportverdi for makrell i en enkeltmåned.

Snittprisen i oktober i år var 22,50 kroner, mot 18,70 kroner i oktober i fjor, en økning på 20 prosent. Samtidig har prisen som industrien betaler til flåten, økt med 28 prosent så langt i år.

Fisket tok seg opp i britisk sone

- Etter et labert fiske i norsk sone i september, tok fisket seg opp da de norske båtene begynte å fiske i britisk sone i oktober. Avtalen med Storbritannia fra i juni i år åpnet for at norske fiskere kunne fiske totalt 135 000 tonn i britiske farvann. Av dette gjenstår nå kun 400 tonn. For flåten gjenstår det nå ca. 35 000 tonn i norsk sone, opplyser ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Økt direkteeksport til Japan

Trenden med økt direkteeksport til Japan og økt eksport til bearbeiding i Vietnam istedenfor Kina fortsetter.

- Så langt i år er det eksportert 55 000 tonn til Japan, mot 45 000 tonn i fjor, en økning på 22 prosent. Til Kina har det så langt i år gått 21 000 tonn, mot 50 000 tonn på samme tid i fjor, en nedgang på 58 prosent, sier Johnsen.

Sterk eksportmåned for kongekrabbe

 • Norge eksporterte 235 tonn kongekrabbe til en verdi av 125 millioner kroner i oktober
 • Verdien økte med 47 millioner kroner, eller 61 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
 • Det er en vekst i volum på 113 prosent
 • USA, Vietnam og Hongkong SAR var de største markedene for kongekrabbe i oktober

- Til tross for økt tilførsel av russisk kongekrabbe i Asia og gjenåpning av fisket etter rød kongekrabbe i Alaska, ble oktober en sterk eksportmåned for norsk kongekrabbe, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Eksporten av kongekrabbe til USA fortsetter å vokse etter sanksjoner mot russisk krabbe. I oktober ble det eksportert 153 tonn til en verdi av 88 millioner kroner, noe som er rekord i både volum og verdi for en enkeltmåned for kongekrabbe til USA.

Tredoblet volum av fryst kongekrabbe

Dette er en økning på 50 millioner kroner, eller 134 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.

- Snittprisen for både fryst og levende kongekrabbe går ned, så verdiveksten drives først og fremst av økte volum og en svekket norsk krone, forklarer Voraa.

Volumøkningen totalt til USA er på 212 prosent. For fryst kongekrabbe er volumet tredoblet sammenlignet med oktober i fjor.

- I takt med at det nå er mye russisk kongekrabbe i de asiatiske markedene, faller eksporten av levende kongekrabbe til Asia sammenliknet med de siste månedene. Det er ikke overraskende. Likevel ble det i oktober eksportert 41 tonn levende kongekrabbe, til en verdi av 13 millioner kroner, til Asia, med Vietnam og Hong-Kong som største markeder, sier Josefine Voraa.

Dette er en økning på 277 prosent i volum til Asia sammenlignet med oktober i fjor, men her gikk prisen ned med hele 16 prosent, fra 393 kroner per kilo til 330 kroner per kilo.

Kraftig fall for snøkrabbe

 • Norge eksporterte 34 tonn snøkrabbe til en verdi av 3 millioner kroner i oktober
 • Verdien falt med 30 millioner kroner, eller 90 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
 • Volumet falt med 85 prosent
 • Bulgaria, USA og Nederland var de største markedene for snøkrabbe i oktober

Bulgaria hadde størst verdivekst denne måneden, med en eksportverdi på 2 millioner kroner, mot ingenting i fjor. Eksportvolumet endte på 26 tonn.

Sterk måned for reker

 • Norge eksporterte 1 928 tonn reker til en verdi av 118 millioner kroner i oktober
 • Verdien økte med 13 millioner kroner, eller 12 prosent, sammenlignet med oktober i fjor
 • Det er en vekst i volum på 32 prosent
 • Storbritannia, Sverige og Nederland var de største markedene for reker i oktober

Nederland hadde størst verdivekst i oktober, med en økning i eksportverdi på 8 millioner kroner, eller 121 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

God utvikling til Nederland

- Hovedårsaken er at det i oktober i år har gått 201 tonn fryste, kokte skallreker til Nederland, mot ingenting i fjor. Eksportvolumet til Nederland endte på 270 tonn, noe som er 274 prosent høyere enn samme måned i fjor, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Fryste kokte skallreker er det produktet med størst verdivekst sammenlignet med samme måned i fjor, med en økning på 14 millioner kroner. Totalt ble det eksportert fryste kokte skallreker for 24 millioner kroner i oktober. 142 tonn av dette havnet i Ukraina, som har vært et stort vekstmarked for reker de siste månedene.

Sterk måned for fryste pillede reker til Storbritannia

- Storbritannia er det største rekemarkedet også i oktober, og denne måneden er den sterkeste for fryste pillede reker hittil i år. Verdien har økt med 796 000 kroner, eller 11 prosent, fra en forholdsvis sterk oktober-måned i fjor, sier Voraa.

Fryste pillede reker er fremdeles det største produktet målt i verdi. I oktober ble det eksportert 874 tonn fryste pillede reker til en verdi av 76 millioner kroner, noe som er på det jevne med fjoråret.