Nå er skreisesongen oppsummert i tonn, kroner og øre. Sammenliknet med fjoråret eksporterte Norge omtrent like mye skrei i år som i fjor, men verdien har skutt i været.

Høye priser er intet hinder for skreielskende europeere. For skrei vil folk ha selv om prisene aldri har vært høyere.


Årets skreisesong er ved veis ende. Nå er sesongen oppsummert i tonn, kroner og øre. Sammenliknet med fjoråret eksporterte Norge omtrent like mye skrei i år som i fjor, men verdien har skutt i været.
Fra januar til april lå gjennomsnittsprisen på den norske delikatessen på hele 53,4 kroner per kilo. Dermed er rekorden fra 2020 på 47,9 kroner kiloen slått med god margin.
I fjor lå snittprisen på rundt 42 kroner. Sammenliknet med fjoråret er økningen på 28 prosent.

Higer etter skrei

Spanske skrei-importører er godt fornøyd med årets sesong. Her representert ved Ivar Schölberg i Dakkar Seafood (til venstre) og Jose Luis Bañeros i datterselskapet Arte Morhua

Skreien har blitt en kjent og ettertraktet delikatesse, ikke bare i Norge, men også i Europa. Blant dem som spiser mest skrei er tyskerne, franskmenne og spanjolene.
-Spanjolene higer etter skrei, og begynner å spørre etter den lenge før sesongen er i gang, forteller Jose Luis Bañeros i det spanske selskapet Arte Morhua.

Arthe Morhua importerer rundt 600 tonn skrei hvert år, og er en av de største på skrei-import til det spanske markedet. I år har prisene vært rekordhøye, men det stopper ikke spanjolene, sier Bañeros.
-I år betalte butikk-kundene rundt 9,50 Euro per kilo mot 8,50 i fjor. Men for spanjolene er skrei en ettertraktet delikatesse som de kjøper uansett pris.

Den erfaringen deler han med Frode Eliassen som er salgsdirektør i Norfra. Norfra eksporterer fersk skrei, hovedsakelig til Spania og Frankrike
-Når råstoffet blir dyrere, må vi selge for en høyere pris. Det merker jo kundene, men etterspørselen er bra, og skrei vil folk ha selv om den koster mer.
Han legger til at Spania er et godt betalende sjømatmarked som setter stor pris på fersk norsk torsk.

Til tross for en del dårlig vær og derav perioder med noe ustabil leveranse, sier både Bañeros og Eliassen seg godt fornøyd med skreisesongen anno 2022.

-God etterspørsel etter både skrei og torsk, kan salgsdirektør i Norfra, Frode Eliassen, melde fra det spanske markedet. Her i samtaler med interesserte kunder på Seafood Expo Global i Barcelona

Største skreimarked

Totalt sett eksporterte Norge til sammen 4 600 tonn fersk skrei til en verdi av 243 millioner kroner i løpet av årets fire første måneder. Sammenliknet med i fjor er det en liten nedgang i mengde på 2 prosent, men en verdiøkning på hele 25 prosent.

Ifølge statistikken er Danmark den største mottakeren av fersk skrei, men fra Danmark sendes det meste av den norske delikatessen videre ut i Europa der den blant annet havner på spanske tallerkener.

Sjømatutsending i Spania, Bjørn-Erik Stabell, er stolt over delikatessestatusen som skreien har fått i Spania. Her nyter han vårværet i Barcelona

Etter Danmark er det Spania som importerer mest skrei. I år var direkteeksporten til Spania på nesten tusen tonn til en verdi av nærmere femti millioner kroner. Målt i tonn er det en lavere mengde enn i fjor.

-Det skyldes nok først og fremst at det i år har gått mer skrei til Spania via Danmark enn tidligere, forklarer Sjømatrådets utsending i Spania, Bjørn-Erik Stabell.