Verdien av norsk lakseeksport passerte i oktober totalverdien for hele 2015. Eksportverdien øker mest til oversjøiske markeder i Asia, Nord-Amerika og Afrika.

I oktober eksporterte norsk sjømatnæring 274 000 tonn sjømat til en verdi av 9,4 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 12 prosent, mens verdien har økt med 16 prosent fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 2 millioner tonn sjømat til en verdi av 74,3 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 9 prosent, mens verdien har økt med 24 prosent fra samme periode i fjor. Dette er like i underkant av totalverdien for den norske sjømateksporten for hele 2015.

– Samtidig som lakseprisene ligger godt over fjoråret, ser vi at volumet går ned i viktige europeiske markeder. I Spania ser vi en volumnedgang på 28 prosent i oktober, sammenlignet med oktober i fjor. I Frankrike ser vi en reduksjon på 12 prosent. Samtidig ser vi en dreining av eksporten mot godt betalte segmenter i Asia, Amerika og Afrika. De markedene som betaler mest for den norske laksen er Nord-Amerika og Asia. Her var gjennomsnittlig eksportpris i oktober henholdsvis 73,50 og 70,80 kroner per kilo for fersk hel laks, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

Name of Image

Laks og ørret øker

I oktober eksporterte norsk laksenæring 90 000 tonn laks til en verdi av 5,7 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 12 prosent, mens verdien har økt med 23 prosent fra oktober i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 800 000 tonn laks til en verdi av 49,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 5,8 prosent, mens verdien har økt med 29 prosent fra samme periode i fjor. Dermed har verdien av norsk lakseeksport hittil i år passert hele 2015 med 1,6 milliarder kroner.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i oktober måned 60,20 kroner per kilo mot 41,89 kroner i oktober i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i oktober.

I oktober eksporterte norsk ørretnæring 4800 tonn ørret til en verdi av 308 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 15 prosent, mens verdien har økt med 30 prosent fra oktober i fjor. Hviterussland og Japan kjøpte mest ørret fra Norge i oktober.

Hittil i år har Norge eksportert 60 000 tonn ørret til en verdi av 3,3 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 50 prosent, samtidig som verdien har økt med 88 prosent fra samme periode i fjor.

- For første gang siden april 2015 eksporterte Norge i oktober fersk hel ørret til høyere pris enn for fersk hel laks. I oktober var gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel ørret 61,22 kroner per kilo, mot 60,20 kroner per kilo for fersk hel laks. Også ørreteksporten har i oktober passert verdien for hele 2015 med 991 millioner kroner, sier lakseanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

Opp for sild og makrell

I oktober eksporterte norsk pelagisk næring 21 000 tonn sild til en verdi av 277 millioner kroner. Det er en volumøkning på 31 prosent, samtidig som verdien har økt med 56 prosent fra oktober i fjor. Polen og Ukraina var de største markedene for sild i oktober.

Hittil i år har Norge eksportert 179 000 tonn sild til en verdi av 2,4 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 17 prosent, samtidig som verdien har økt med 45 prosent fra samme periode i fjor.

I oktober eksporterte norsk pelagisk næring 102 000 tonn makrell til en verdi av 1,5 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 16 prosent, mens verdien har økt med 12 prosent fra oktober i fjor. Japan og Kina var de største markedene for makrell i oktober.

Hittil i år har Norge eksportert 252 000 tonn makrell til en verdi av 3,3 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 7 prosent, mens verdien har økt med 12 prosent fra samme periode i fjor.

- Prisene på makrell har steget med 40 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Dette tyder på at de norske eksportørene får avsetning på makrellen til en høy pris i markedet. Samtidig er japanske Yen styrket mot norske kroner. Dette reduserer priseffekten i det japanske markedet, sier analytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd.

Uendret for fersk- og fryst torsk

I oktober eksporterte norsk torskefisknæring 1800 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 71 millioner kroner. Det er på samme nivå som oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 57 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 1,9 milliarder kroner. Det er på samme nivå volummessig, mens verdien har økt med 13 prosent fra samme periode i fjor.

I oktober eksporterte norsk torskefisknæring 8600 tonn fryst torsk, inklusiv filet, til en verdi av 256 millioner kroner. Det er på samme nivå volum- og verdimessig som oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 67 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, til en verdi av 2,1 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 22 prosent, samtidig som verdien har økt med 31 prosent fra samme periode i fjor.

Opp for klippfisk, ned for saltfisk

I oktober eksporterte norsk klippfisknæring 9900 tonn klippfisk til en verdi av 456 millioner kroner. Det er en volumøkning på 9 prosent, samtidig som verdien økte med 4 prosent fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 66 000 tonn klippfisk til en verdi av 3 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 8 prosent, samtidig som verdien har en nedgang på 7 prosent fra samme periode i fjor.

I oktober eksportert norsk saltfisknæring 1800 tonn saltfisk, inklusiv filet, til en verdi av 70 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 14 prosent, samtidig som verdien har en nedgang på 15 prosent fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 27 000 tonn saltfisk, inklusiv filet, til en verdi av 1,1 milliard kroner. Det er en volumnedgang på 3,5 prosent, mens verdien har økt med 6 prosent fra samme periode i fjor.

- Den norske klippfiskeksporten preges av urolige markeder. Dette gjelder de afrikanske markedene hvor blant annet veksling av valuta er et problem og det store klippfiskmarkedet Brasil. I Brasil har lavere oljepris og økonomisk uro ført til svekket kjøpekraft. Det påvirker etterspørselen etter den norske klippfisken, selv om vi ser tegn til bedring, sier torskefiskanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd. 

Se nøkkeltall for norsk sjømateksport.