Den nylig inngåtte frihandelsavtalen mellom EU og Mercosur kan åpne opp for økt eksport av norsk sjømat til Brasil.

Nyheten om frihandelsavtalen mellom EU og det indre søramerikanske markedet Mercosur, som blant annet Brasil er en del av, kom på fredag.

De siste to årene har det også pågått forhandlinger mellom Mercosur og EFTA-landene om en frihandelsavtale. Norges sjømatråds fiskeriutsending i Brasil, Øystein Valanes, følger prosessen nøye og mener den nyingåtte avtalen er et viktig skritt i riktig retning for blant annet lakseeksporten til Brasil.

Per i dag eksporterer Norge hovedsakelig klippfisk til Brasil, selv om det er stort potensial for eksport av flere andre sjømatarter. Det skyldes ulike handelsutfordringer og høye tollsatser.

-Avtalen mellom EU og Mercosur kan forenkle prosessen med en egen avtale mellom EFTA og de søramerikanske landene. Det kan igjen fjerne tollbarrierer og gjøre markedet mer tilgjengelig for eksport av flere typer norsk sjømat til Brasil, sier Valanes.

Store muligheter

Med sine over 200 millioner innbyggere er Brasil et av verdens mest folkerike land, og et mulighetenes marked for sjømateksportører. Øystein Valanes mener at potensialet for å selge blant annet norsk laks og fryst sei til Brasil er stort, men eksporten hindres av tollsatser på opp mot ti prosent, manglende importgodkjenning fra brasilianske myndigheter og uklarheter rundt veterinære rammevilkår.

-Håpet er at avtalen med EU vil gjøre det enklere å få i stand en avtale også mellom EFTA og Mercosur, sier Valanes som tror det er reelle muligheter for at det kan skje innen året er omme.

Det kan i så fall bety at norsk laks vil kunne ta opp kampen med den chilenske, som så å si er enerådende på det brasilianske markedet. Brasilianere spiser mye laks, og i fjor utgjorde laksen 24 prosent av Brasils importerte sjømatvolum. I verdi tilsvarte det 40 prosent, eller omlag fem milliarder norske kroner.

De mulige ringvirkningene av avtalen kan også komme norsk sei til gode. For parallelt med å være et viktig klippfiskprodukt, ser Valanes stort potensial i å eksportere frossen sei til Brasil.

-Folk i Brasil er stadig mer opptatt av naturlige, villfangede produkter og har en økende preferanse for fisk som er grålig i kjøttet slik som seien.

I fjor importerte Brasil frosne sjømatprodukter for nesten fem milliarder kroner.