2017 var et rekordår for norsk lakseeksport. Norge har eksportert 1 million tonn laks for 64,7 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 5 prosent eller 3,4 milliarder kroner sammenlignet med 2016, og er den høyeste eksportverdien av laks noensinne. Volumøkningen er på 2,8 prosent eller 27 000 tonn fra 2016.

- Etter et meget sterkt år i 2016, ser vi at eksportveksten for laks flater ut i 2017. Den viktigste årsaken er et stabilt EU marked. Økte priser til konsument har ført til redusert kjøp av laks i flere av de store konsummarkedene i EU, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Lakseprisen på samme nivå som i 2016

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk, hel laks var 60,34 kroner per kilo i 2017. Det er 0,26 kroner høyere enn i 2016. Gjennomsnittlig eksportpris for fersk, hel laks har i løpet av 2017 variert mellom 72,07 kroner per kilo i januar og 50,51 kroner i november. Gjennomsnittlig eksportpris i januar var den høyeste snittprisen som er registrert for en enkeltmåned.

Stabil lakseeksport til EU på 73 prosent

Norge har eksportert 736 000 tonn laks til EU for 45,7 milliarder kroner i 2017. Det er en verdiøkning på 1 prosent og en volumnedgang på 2 prosent eller 12 000 tonn sammenlignet med 2016.


Nær 73 prosent av all norsk lakseeksport, målt i produktvekt, gikk til EU i 2017. Det er nedgang på 3 prosentpoeng fra 2016.

Polen og Frankrike var de største markedene for norsk laks i 2017. Til Polen var det en volumnedgang på 6 prosent til 132 000 tonn, mens eksporten til Frankrike ble redusert med 10 prosent til 103 000 tonn. Danmark og Spania var de største vekstmarkedene i EU i 2017. Eksporten til Danmark økte med 15 prosent til 86 000 tonn, mens eksporten til Spania økte med 8 prosent til 63 000 tonn.

31 prosent verdiøkning til USA

Norge har eksportert 49 000 tonn laks for 4,4 milliarder kroner til USA i 2017. Det er en verdiøkning på 31 prosent eller 1,1 milliarder kroner og en volumøkning på 10 000 tonn, eller 25 prosent fra 2016.

11 prosent verdiøkning til Asia

Norge har eksportert 169 000 tonn laks for 11,6 milliarder kroner til Asia i 2017. Det er en verdiøkning på 11 prosent og en volumøkning på 13 prosent fra 2016. Største kjøpere av norsk laks i Asia, målt i volum, var Japan, Vietnam og Sør-Korea.

Ørreteksporten redusert med 1 milliard

Norge har eksportert 40 000 tonn ørret for 2,9 milliarder kroner i 2017. Det er en verdinedgang på 27 prosent eller 1 milliard kroner, og en volumnedgang på 42 prosent eller 28 000 tonn fra 2016. De største markedene for ørret i 2017, målt i volum, var Japan, Hviterussland og USA.

Nøkkeltall for norsk lakseeksport